KOLLAPS: Kronekursen har rast, og det betyr sannsynligvis store prisøkninger for rørleggeren fra 1. juli.
KOLLAPS: Kronekursen har rast, og det betyr sannsynligvis store prisøkninger for rørleggeren fra 1. juli.

Regn med kraftig prisøkning

Noen produkter går opp nå, men det store prishoppet kommer 1. juli. Kollapsen i kronekursen kommer til å gi rørleggerne en dyr høst.

Published Last updated

Fra 1. mai blir det prisøkning utenom tur for rørleggerne. Men det gjelder ikke alle grossistene, og det gjelder ikke særlig mange produkter. Når det uansett blir nye priser, derimot, den 1. juli, da kan valutakursene svi på pungen.

Billig krone, billig metall

– Alt vi kjøper i utenlandsk valuta, øker nå til helt andre priser enn det som er satt til kundene, sier John Thomas Blandhoel. Han er divisjonsdirektør og ansvarlig for VVS i Ahlsell Norge.

– Mengden av prisøkningene kommer nok 1. juli, konstaterer Vidar Holm, salgssjef VVS hos Onninen.

Det som kan trekke i motsatt retning, er råvarene. Kronen er blitt veldig mye mindre verdt, men råvareprisene har stupt enda mer.
– Hvis vi ser på hva det koster å kjøpe kobber, for eksempel, korrigert for råvarepris og valuta, så er det billigere i dag enn 1. januar. Det betyr at produsentene har fått en vesentlig reduksjon i innsatsfaktorene sine som kanskje skulle tilsi at prisene skulle ned i stedet, sier Heidenreich-sjef Bjørn Moen.

Krevende forhandlinger

Administrerende direktør Asbjørn Vennebo i Brødrene Dahl konstaterer at det blir spennende å se utviklingen frem mot 1. juli.
– I tillegg til koronakrisen har vi valutaen som svekker seg, mens en del råvarer går i ulik retning. Dette regner jeg med at blir ganske krevende forhandlinger med leverandørene, sier han.

John Thomas Blandhoel hos Ahlsell peker på at VVS-bransjen lever lenger med faste priser enn for eksempel det elektrobransjen gjør. Der skrifter prisene fra måned til måned.
– I rørleggerbransjen har vi endringer to ganger i året. Men det er vanskelig i situasjonen som er nå, sier han.

Store økninger

– Det er forskjell mellom grossistene på hvor mye vi kjøper i valuta. Vi kjøper det aller meste i norske kroner gjennom etablerte leverandører, og veldig mange leverandører velger å holde seg i ro foreløpig. Sannsynligvis blir den prisøkningen som leverandørene kommer med 1. juli, stor, og mye større enn normalt, sier Blandhoel.

Det samme sier Vidar Holm i Onninen.
– Jeg tror bransjen må regne med store prisøkninger fra 1. juli. Når kostnadene inn øker betraktelig, så går det jo ut med økninger i andre enden, sier han.

Holm minner om at grossistene ikke bare skal ha varen inn, men også lagre den, håndtere den og forsyne kundene.

Ekstraøkning 1. mai

Noen har sendt ut varsel om ekstraordinære prisøkninger fra 1. mai. Der har Heidenreich gått ut med pressemelding og oppfordrer til å ta samfunnsansvar, holde produksjonen i bransjen og arbeide sammen for å unngå prisøkninger. Onninen er avventende, mens Ahlsell og Brødrene Dahl varsler justeringer.

– Vi har sent ut et prisvarsel, men det rammer ikke det tradisjonelle VVS-sortimentet. Det er primært til prosjekter, sier Asbjørn Vennebo.

Det dreier seg om skaffevarer – altså varer som ikke er på lager.
– Da snakker vi om industri og brannsikkerhet. På varene som vi skaffer til prosjekter, har vi varslet prisøkninger på opptil 8 prosent. Samtidig har valutaen forverret seg med 20–25 prosent, sier han.

Også John Thomas Blandhoel understreker at varselet dreier seg om en liten del av sortimentet. Han omtaler det som en midlertidig prisendring og vil redusere prisene når valutakursene normaliserer seg igjen.

– På det verste var det 20 prosent dyrere å kjøpe varene, sier han. Det betyr at hvis grossisten i utgangspunktet har en dekningsgrad på 20 prosent til sine egne utgifter, så er det null igjen.

Leverandørene vil gå fra prisavtalene

Det er urimelig å la de norske leverandørene og importørene få hele regningen for valutasvingningene, ifølge VA- og VVS-produsentene, VVP. I en pressemelding argumenterer organisasjonen for at grossister, kjeder og entreprenører må godta prisøkninger.

Hvis ikke det skjer, åpner VVP for å bruke en paragraf i avtaleloven om avtaler som er urimelige eller i strid med god forretningsskikk og rett og slett sette hele avtalene til side.

– Medlemmene har gjennomgående solgt varer uten muligheter til å justere prisen etter det dramatiske fallet i kronekursen. Svært mange tvinges nå til å selge varene med tap, ifølge daglig leder Bjarne Haugland. Han og VVP spår at resultatet blir at mange leverandører går konkurs.

En undersøkelse siste uken i mars blant VVP-medlemmene viser at mer enn 80 prosent vurderer permitteringer. Over halvparten av merker lavere ordreinngang og redusert aktivitet, og de fleste har ansatte som er syke eller i permitteringer. Nesten alle forteller at de merker valutasjokket kraftig.

Powered by Labrador CMS