Styret

Styret Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening eies av medlemmene, og hovedstyret vårt er foreningens høyeste myndighet. Hovedstyret består av en gruppe engasjerte og faglig dyktige medlemmer, som velges frem under den årlige generalforsamlingen.

Det er hovedstyret som har ansvar for foreningens totale virksomhet, med utarbeiding av strategier og handlingsplaner, forvaltning av midler og eiendom, og utarbeiding av budsjett for generalforsamlingen. I tillegg til en styreleder og en nestleder skal det være med tre til fem ordinære styremedlemmer i hovedstyret.

Hovedstyret:

Jon-Viking Thunes (Multiconsult)
Leder
Tlf: 906 17 524
E-post

Marianne W. Fledsberg (Multiconsult)
Styremedlem
Tlf: 951 18 969
E-post

Isak Oksvold (Møller Eiendom)
Styremedlem
Tlf: 920 20 005
E-post

Helene Moen (Akerhus Energi)
Styremedlem
Tlf: 92 49 45 63
E-post

Rune Andersen (Elektro Bodø)
Styremedlem
Tlf: 995 12 064
E-post

Line Ekroll Dyb (Konekta)
Styremedlem
Tlf: 95 74 45 76
E-post

Her finner du NemiTeks vedtekter.

Powered by Labrador CMS