ALLE MED: Grevstad & Tvedt har arbeidet seg frem til gode løsninger for å holde oversikten – på dette arkivbildet sitter Kjetil Pedersen (til venstre) og Arve Dalland foran en tidligere gjennomgang av feil og avvik som bedriften skulle rette opp og lære av.
ALLE MED: Grevstad & Tvedt har arbeidet seg frem til gode løsninger for å holde oversikten – på dette arkivbildet sitter Kjetil Pedersen (til venstre) og Arve Dalland foran en tidligere gjennomgang av feil og avvik som bedriften skulle rette opp og lære av.

Priset for å inspirere til forbedring

– De har skapt en utrolig entusiasme internt, roser daglig leder Tom Ivar Omdahl.

Published

Grevstad & Tvedt har fått inspirasjonspris for forbedringsarbeidet sitt. – De har skapt en utrolig entusiasme internt, roser daglig leder Tom Ivar Omdahl i Samarbeidsutvikling.Han og kollegene har hjulpet rørleggerbedriften i Bergen med kontinuerlig forbedring – Lean. – De fikk prisen for måten de har spredt det glade budskap og på grunn av de utrolig bra resultatene, sier han, og fremhever at rørleggerne selv grep fatt i at noe måtte gjøres.

Administrasjonen først

Daglig leder Anders Grevstad forteller at motivasjonen for å begynne å arbeide med kontinuerlig forbedring, var at bedriften stadig kom inn i prosjekter som brukte Lean i produksjonen.– Da vi begynte, oppdaget vi fort at vi var avhengige av å begynne internt i administrasjonen, forteller han.Prosjektleder og medeier Kasper Tvedt forteller hvordan tilbudsregningen raskt pekte seg ut som en av de store verkebyllene internt i organisasjonen, med mange sene kvelder og mye uforutsigbart arbeid. Nå sørger en sjekkliste og en tavle med oversikt for at jobben gjøres mye mer rasjonelt.

Prosjekter på tavle

Et annet forbedringstiltak er en annen tavle:– Der har vi alle prosjektene våre og følger opp én til to ganger i uken, forteller Arve Dalland, som også er prosjektleder og medeier.– Vi går gjennom HMS, kvalitetssikring, bemanning, fremdrift og leveranser. Tavlen sikrer at vi har kontroll i alle prosjektene våre. Vi bruker erfaringsutveksling mellom prosjektene, og vi flytter ressurser der det er behov.

Ryddet opp

Bas Preben Mortensen forteller hvordan rot på lageret, i biler og i containere var et irritasjonsmoment tidlig i prosessen:– Nå har forskjellige deler sin faste plass. Vi har laget en ukeplan, og resultatet er at nå vet alle til enhver tid hva de skal gjøre i stedet for at de skal gå rundt og lete etter meg for å fortelle at de er ferdige med én jobb og spørre hva som er neste.Alt som skal i retur, legges i egne hyller til henting. Eget lager er valgt bort – alt hentes fra Brødrene Dahl på vei ut til en jobb og går i retur dit etterpå. Grevstad & Tvedt har samlet lærlinger, rørleggere og baser i en forbedringsgruppe som går gjennom avvik, kommer med forslag til forbedringer og setter dem i system slik at resten av organisasjonen kan bruke dem.

Standardisert

– Standardiseringsarbeid har handlet om to ting, forteller Kasper Tvedt. – Vi har standardisert typen produkter vi benytter og måten vi utfører arbeidet vårt på. Vi har satt oss ned og sett på hvilke produkter vi benytter mye og lite og hvor gode og dårlige erfaringer vi har. Så har vi bestemt oss for en del produkter som vi benytter fast i alle våre prosjekter. Det fører til mye større forutsigbarhet i prosjektering, utførelse, igangkjøring og testing, sier han.– Standardisert arbeid er en forutsetning for oss for å oppnå suksess. Vi ser at ved å inkludere baser, rørleggere og lærlinger, får vi opp utrolig mange gode forslag på bordet, sier Tvedt.Grevstad & Tvedt begynte i 2013 med tre ansatte. Nå er de 37, omsetter for rundt 100 millioner kroner og har 90 prosent av omsetningen i prosjektmarkedet. Ambisjonen er klar, forteller Anders.

ROSER: Daglig leder Tom Ivar Omdahl i Samarbeidsutvikling roser Grevstad & Tvedt for å ha funnet gode løsninger som passer akkurat seg, og for å skape utrolig entusiasme internt. På skjermen viser Kasper Tvedt frem tavlen med oversikt over alle prosjektene.
ROSER: Daglig leder Tom Ivar Omdahl i Samarbeidsutvikling roser Grevstad & Tvedt for å ha funnet gode løsninger som passer akkurat seg, og for å skape utrolig entusiasme internt. På skjermen viser Kasper Tvedt frem tavlen med oversikt over alle prosjektene.
Powered by Labrador CMS