UKJENT: Lærlinger og yngre fagfolk har ikke lært om asbest, og kommunene har ikke oversikt over asbesten i byggene sine.
UKJENT: Lærlinger og yngre fagfolk har ikke lært om asbest, og kommunene har ikke oversikt over asbesten i byggene sine.

HMS

Kommuner bryter arbeidsmiljøloven – utsetter fagarbeidere for asbest

Kommuner og fylkeskommuner lar byggdriftere, elektrikere og rørleggere bli utsatt for asbest. De aner ikke hvor de har asbest i byggene sine og har ikke rutiner for å kartlegge asbest før oppdrag.

Published

Kommunene bryr seg ikke om asbest, de kjenner ikke reglene godt nok og de gjør ikke nok for å beskytte ansatte eller entreprenører. Det slår Arbeidstilsynet fast.

Forbudt i 40 år

Det er snart 40 år siden asbest ble totalforbudt. Fremdeles er det store mengder av materialet i bygg og installasjoner.

40 år – det er lenge nok til at nesten ingen som drifter eller pusser opp kommunale bygg i dag, er vant til en hverdag med asbest. De unge lærer heller ikke om asbest, hvor de risikerer å møte den, hvorfor den er farlig og hvordan de skal gå frem for å beskytte seg.

– Asbest er ikke pensum i videregående skoler for byggfag, og mange har aldri sett eksempler på asbestholdige materialer, peker Arbeidstilsynet på.

100 dør hvert år

I fjor kom Statens arbeidsmiljøinstitutt med en rapport som viser hvordan asbestfibrene frigjøres bare du borer hull til en rørgjennomføring i et hus som er kledd med eternit. Det er ikke nok å pakke inn rørdeler før de fjernes.

Hvert år dør over 100 personer i Norge av kreft som skyldes asbest. Nå er Norge inne i den tredje bølgen av asbesteksponering. Den første var de som arbeidet i gruver og asbestproduksjon. Den andre var arbeiderne som brukte materialene, for eksempel til å bygge hus. Nå er det de som river eller renoverer gamle hus med asbestholdige byggematerialer, som er utsatt.

Flere år med tilsyn

Arbeidstilsynet har konsentrert seg om papirene og hatt det som kalles «dokumenttilsyn» i kommuner og fylkeskommuner. Nå er en underveisrapport klar etter tilsyn helt fra 2018 og frem til i år.

– De fleste kommunene har ikke hatt spesielt fokus på asbest, og de kjenner heller ikke regelverket godt. De aller fleste kommunene har opplyst om at de har asbest, eller antar at de har asbest som ikke er kartlagt i sin bygningsmasse, slår Arbeidstilsynet fast i rapporten.

Når det skal gjøres større arbeid på byggene, så sørger kommunene og fylkeskommunene stort sett for at asbestrisikoen blir tatt med i beskrivelser og planer. Når det skal gjøres mindre jobber, derimot, står det dårlig til med rutinene og kartleggingen. De fleste kommuner lar være å gi noen systematisk opplæring om asbest.

Bryter lover

– Bygningseiere har plikter til å sørge for at egne bygg blir kartlagt for asbest i forkant av rivnings- og rehabiliteringsarbeid og i forkant av annet arbeid som medfører inngrep i asbestholdig materiale, heter det i rapporten fra Arbeidstilsynet.

Den plikten står i byggherreforskriften. Tilsynet ramser ellers opp en rekke lover og forskrifter som kommuner og fylkeskommuner bryter når de ikke har kontroll på asbesten – blant annet arbeidsmiljøloven.

Denne gangen har altså Arbeidstilsynet bare sett på dokumentene, ikke på selve byggene. Men til og med da viser det seg at tre av fire kommuner bryter en rekke bestemmelser. 75 prosent har ikke gitt nødvendig informasjon og opplæring til egne ansatte. 74 prosent mangler en rutine for å kartlegge asbest før det settes i gang arbeid. Og 72 prosent forteller at de ikke har kartlagt asbest eller vurdert tilstanden i byggene sine.

Opplæring

Derimot forteller ni av ti at hvis de først får avdekket asbest, bruker de virksomheter som har tillatelse til å arbeide med asbest. Resten forteller at de bruker egne ansatte til å arbeide med asbestsementrør i vannledningsnettet.

«Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene fremover sikrer opplæring av nyansatte vaktmestere og annet eget driftspersonell, som elektrikere og rørleggere, som gjør at de har nok kunnskap om asbest og kan sørge for rutiner som forebygger eksponering for asbest.» Det konkluderer Arbeidstilsynet, som varsler fortsatt søkelys på asbestproblemene.

Powered by Labrador CMS