– SI FRA! Jo flere som kommenterer høringsutkastene til ny læreplan, jo bedre, sier Are Skaar Nielsen.
– SI FRA! Jo flere som kommenterer høringsutkastene til ny læreplan, jo bedre, sier Are Skaar Nielsen.

Utdanningsdirektoratet beklager:

«Rørlegger-gjennombrudd» var trykkfeil

Utdanningsdirektoratet sa ja til at rørleggerlærlingene skal ta en skriftlig eksamen før de får gå opp til svenneprøve. Bransjen jublet – men så viste det seg at «gjennomslaget» bare var en trykkfeil.

Published Last updated

En gledens dag, kaller Rørnorge det. Da den nye læreplanen for rørleggerfaget ble lagt ut til høring, gikk Utdanningsdirektoratet inn for at opplæringen skal avsluttes med en svenneprøve – som i dag – men også at den som skal kunne gå opp til svenneprøven, må bestå en skriftlig eksamen.

Ikke bare armer og bein

– Første gang vi møttes i læreplangruppen, skrev vi inn dette som en tekst, og den teksten har stått der siden. Vi hadde jo et lønnlig håp om at den skulle få lov til å bli stående, og vi har ikke hørt noe annet, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørnorge.

Han tar til orde for en slik bekreftelse på at de som skal opp til svenneprøven, faktisk har teorikunnskapen på plass.

– Det er nå en gang sånn at rørleggerfaget ikke er bare armer og bein; det er litt hue, også. Det er viktig å ha en viss forståelse for faget teoretisk, sier han.

Kjenner ikke nivået

Opplæringskontorene driver teoriundervisning i vg3 – altså de to og et halvt årene der de blivende rørleggerne er lærlinger.
– Så lenge det ikke er noen avsluttende prøve annet enn lokalt, så vet man jo ikke helt nivået til de forskjellige. En eksamen ville satt litt mer på kandidatene, sier han.

Det mener han ikke bare for å unngå at det er mulig å lure seg unna uten å følge særlig godt med:

– Det er hovedargumentet. Men i tillegg: Alle som ikke går normalløpet med to pluss to og et halvt år, de har en teorieksamen. De blir testet på teorikunnskaper, så det er litt merkelig at ikke alle skal gjøre det.

Beklager

Utdanningsdirektoratet legger seg flate og beklager, men bruker to arbeidsdager på å komme opp med et skriftlig svar på hva som har skjedd. Et vanlig intervju der Nemitek.no faktisk får snakke med noen i direktoratet, ville tatt enda lengre tid.

– Teksten som er tatt bort fra høringsutkastet beskriver en ny eksamensordning i faget som ikke ligger i dagens læreplan. Vi beklager hvis dette har skapt misforståelser eller forventninger som ikke kan innfris i denne runden, skriver avdelingsdirektør Bjørg Rafoss Tronsli i en epost som sendes gjennom kommunikasjonsavdelingen i direktoratet.

Hun vil ikke varsle at det kommer noe forslag om eksamen senere, heller:

– Vi har ikke mandat til å foreslå endringer i eksamensordningen i forbindelse med læreplangruppenes arbeid her. Vi er i gang med en utredning av endringsbehov i sluttvurderingen i programfagene. Her vil vi involvere bransjen gjennom faglig råd, skriver Tronsli.

– Svar på høringen!

Are Skaar Nielsen begynte i det daværende NRL i 2010. Allerede da var teorieksamen en endring som organisasjonen arbeidet aktivt for. Er målet nærmere enn for ti år siden?

Her er forslagene som Utdanningsdirektoratet har sendt på høring:

– Det er det ikke lett å gi et godt svar på. Det er departementet som bestemmer, til syvende og sist. Jeg vil tro at dette i hovedsak er et økonomisk spørsmål. Selv om det umulig kan koste uendelig mye penger å ha en teorieksamen i tillegg til svenneprøven, sier Nielsen.

Han oppfordrer alle til å gå inn og kommentere høringsutkastene fra Utdanningsdirektoratet.

– Høringen er åpen for alle som har en mening. Jo flere, jo bedre! erklærer han.

Powered by Labrador CMS