VET LITE: Utslippet er stort, og vi vet lite om det. Nå skal det forskes på VVS-installasjonene.

Halverer klimabelastningen fra VVS-installasjoner

Forbered deg på aha-opplevelser og overraskelser. Erichsen & Horgen skal finne ut hvordan klimabelastningen fra VVS-installasjoner skal halveres på fire år.

Published

Bruker du for mye kobber og stål? Er radiatoranlegg en klimasynder? Hva er feil med systemløsningene? Hvilke regler og gamle vaner er det som er dårlige for klimaet, helt uten at noen tenker på det?

Store utslipp, lite kunnskap

– Vi har veldig lite kunnskap. Vi vet egentlig ikke så mye om klimagassutslipp fra VVS-installasjoner, sier Arnkell J. Petersen.

Prosjektutvikleren hos Erichsen & Horgen er ansvarlig for et stort prosjekt som nå har fått 4,2 millioner kroner fra Forskningsrådet. Målet er å klare å bygge VVS-anlegg som halverer klimagassutslippene.

– Utslippet fra VVS-installasjoner er overraskende stort. Eller – det er kanskje ikke så overraskende når vi ser at vi bruker edle materialer som kobber, stål, rustfritt stål og galvanisering. Før vi kan si «sånn skal det løses», så må vi finne ut hva omfanget er, fastslår Petersen.

Radiatorer og reguleringer

Han tror det kan være materialvalget, og han tror det kan være systemløsninger. For eksempel gjetter han på at et radiatoranlegg kommer dårlig ut. Det bruker mye stål, samtidig som det leverer mindre og mindre varme i moderne bygg.

Om fem år skal vi vite like mye om VVS-utstyr som vi vet om byggematerialer i dag.

Arnkell J. Petersen

– Men jeg vet ikke. Det er nøkkelen når vi går i gang med noe som dette. Vi må ha så blanke ark at vi må tørre å være litt spørrende og naive, sier han.

Reguleringer og bransjepraksis som er der uten at noen har tenkt på klima, er andre steder hvor han tror det kommer til å dukke opp beviser på klimadårlige løsninger.

Designguide

Først skal Erichsen & Horgen og de andre i prosjektet lage verktøyet og metoden for å beregne klimagassutslippene fra VVS-installasjoner. Så skal det gjøres i praksis på flere ulike anlegg.

OVERRASKER: Arnkell J. Petersen er forberedt på overraskelser.

– Vi kommer til å møte en del overraskelser. Hvis dette hadde vært lett, hadde noen gjort det allerede, sier han.

Så kommer prosjektet opp med en pakke som sier «ikke bruk disse systemløsningene», «prøv å unngå dette», «velg heller den løsningen enn den løsningen» og «prøv heller å bruke disse materialene». Det neste blir en designguide.

– VVS-erne er de riktige personene til å balansere ytelsene til et VVS-anlegg. De trenger bare verktøy, sier Arnkell J. Petersen.

Leverandører er med

Swegon og Pipelife er med på prosjektet fra leverandørsiden. Petersen tror at både de og andre leverandører vil kjenne miljøbelastningen til det de leverer, slik at de kan lære hvordan de skal tilpasse seg.

– Når vi kommer til å få gode resultater, er det fordi vi har lært av det som har skjedd på byggematerialer. Tenk på hvor mye kult vi har lært om tre, betong og andre byggematerialer de siste ti årene. Om fem år skal vi vite like mye om VVS-utstyr som vi vet om byggematerialer i dag. Klimakrisen er nå. Fremtiden venter på ingen, sier Petersen.

To prosjekter

Forskningsrådet har gitt 4 162 000 kroner til et prosjekt som skal halvere klimabelastningen fra VVS-installasjoner innen 2025. Erichsen & Horgen står for prosjektet sammen med KLP Eiendom, Höegh Eiendom, Swegon, Pipelife og Oslomet.

I tillegg bidrar Erichsen & Horgen i et parallelt prosjekt som skal se på klimaeffekten av hybridløsninger for inneklima – det vil si løsninger som kombinerer mekanisk klimatisering og naturlig lufting.

Skanska fronter prosjektet, som Forskningsrådet har tildelt 6,5 millioner kroner. Her skal Erichsen & Horgen lede arbeidet med å utrede miljøbelastningen fra de forskjellige løsningene.

Powered by Labrador CMS