Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

– Bygningseiere har ikke peiling på sprinklerreglene

Sprinklerreglene er klare nok. Men mange bygningseiere har ikke peiling på hva som står i den, og brannvesenet følger ikke opp, mener Arnstein Fedøy.

Published

Fedøy er styremedlem i Brannfaglig Fellesorganisasjon og daglig leder i Slokkesystemer. Han reagerer sterkt på sprinkleroppslaget på Nemitek.no 4. august. Det har han skrevet om under tittelen «Inkompetanse belønnes».

– Ikke uklart

– Med den nye forskriften om brannforebygging er det dessverre mange som tror de ikke trenger kontroll av sprinkleranlegget. Men det gjør de faktisk. Det var mye tydeligere definert i den gamle, hevdet Jesper Degn-Petersen da.

Han har startet Bie Sprinkler etter mange år i Oras, Norsk brannvernforening og GK.

– Det er vanskelig å finne noe som helst hold for påstandene hans, protesterer Arnstein Fedøy.

– Kravet om kontroll, vedlikehold og ettersyn er ikke uklart. Formuleringen er mye mer rund nå, for nå snakker ikke forskriften bare spesifikt om sprinkleranlegg, slik som den gjorde tidligere. Nå snakker den om alle sikkerhetsinnretninger. Det må være samme krav til alle typer systemer, sier han.

Følger ikke opp

Det Fedøy er helt enig i, er at mange bygningseiere ikke har peiling på hva som står i de lovene og reglene de skal forholde seg til.
– Dessuten er det fryktelig mange brannvesen som ikke følger opp det som er lovbestemt, sier han.

Hvordan kan det løses? Vel, det er mange veier som fører til Rom, ifølge Arnstein Fedøy.

IKKE PEILING: Mange bygningseiere har ikke peiling på hva som står i forskrift om brannforebygging og hvilke regler de er ansvarlige for å følge, sier Arnstein Fedøy. Han mener at de som ikke følger reglene, må straffes slik som brann- og eksplosjonsvernloven gir anledning til.
IKKE PEILING: Mange bygningseiere har ikke peiling på hva som står i forskrift om brannforebygging og hvilke regler de er ansvarlige for å følge, sier Arnstein Fedøy. Han mener at de som ikke følger reglene, må straffes slik som brann- og eksplosjonsvernloven gir anledning til.

– Én ting er om alle de 235 brannvesenene blir enige om én mal å jobbe etter. Ellers kan jeg jo komme med en brannfakkel: Vi kan legge ned alle kommunale brannvesen og gjøre om til ett statlig, foreslår han.

Rapport om egne bygg

Det vil hindre et annet problem, også:
– Brannvesen har ikke lyst til å skrive rapporter om sine egne, kommunale bygg. Det er kommunen du får lønnen fra, og den er det vanskelig å være kritisk mot. Der er brannvesenet i en ganske spesiell stilling. Samtidig: Når du ikke følger opp kommunens bygg så hardt, så kan du ikke være så hard på private heller, sier Arnstein Fedøy.

Han peker også på at det er vanskelig å få to kommuneansatte til å opptre likt:

– Den ene kan si at et byggvarehus må gjøre en enorm jobb med brannsikring. Han som sitter på nabokontoret, kan godta at kjøpesenteret ved siden av har installert en haug med sprinklere av gammel type selv om han vet at bare hver tredje virker, sier Fedøy.

Straff

Og dermed er han tilbake på hovedpoenget: Kompetanse. Bygningseierne kan ikke nok til å følge lover og regler. Rørleggeren har ikke kompetansen til å gjøre analyser der det er avvik – da krever forskriften en mastergrad.

Men hvordan få både byggeieren, brannvesenet og kommunen til å følge opp? Aller først må de som ikke følger reglene, faktisk straffes for det, mener Arnstein Fedøy.

Her er bestemmelsen:

Arnstein Fedøy viser til denne formuleringen i forskrift om brannforebygging §5:

«Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og

vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.»

Videre står det i veiledning til forskriften:

«Begrepet kontroll omfatter både kvalifisert kontroll og ettersyn. Med ettersyn menes en enkel egenkontroll.»

Og:

«Hyppigheten må vurderes i forhold til produsentens spesifikasjoner eller gjeldende standarder.»

Powered by Labrador CMS