VVS Norge: Vi er ingen innkjøpsklubb

Comfort og Bademiljø mener alvor med alliansen.

Published

– Dette er alvor – dette er ikke noen innkjøpsklubb! sier styreleder Tom Andersen i VVS Norge.I løpet av en hektisk høst er rørleggerkartet tegnet om. I oktober gikk Rørkjøp og VVS Eksperten sammen i VVS Norden. I november svarte Bademiljø og Comfort med å slå seg sammen i VVS Norge.Begge lover de bedre innkjøpsbetingelser, begge bedyrer de at de ikke har noen planer om å kvitte seg med grossistene, og begge snakker de varmt om å styrke rørleggerbedriftene i konkurransen mot kjedene som selger billig uten å ha egne håndverkere.

Butikk og prosjekt

– Du kan dele konkurransebildet i to, sier Tom Andersen. Han er styreleder i Bademiljø og i VVS Norge.– Du har konkurransen i den tradisjonelle rørleggerbedriften med butikk, som angripes av byggevarekjedene, Megaflis og andre som tar større og større del av baderomsmarkedet. Da må vi styrke rammebetingelsene for å konkurrere enda bedre, sier han.– Den andre delen er prosjekt, der vi konkurrerer mot GK, Caverion, Bravida og andre. Vi skal bli mye bedre på prosjekt, forhandle frem vesentlig bedre rammebetingelser og prismodeller og bygge opp et eget kompetansesenter sånn at vi kan ta vare på det som er unikt i vår del av bransjen.

Mer enn innkjøp

For begge delene av virksomheten er det viktig å kjøpe billigere. Når flere kjøper sammen, blir volumene større, og det skal gi lavere priser. Men VVS Norge bedyrer at selskapet er mer enn bare et innkjøpssamarbeid.– Dette er alvor. Dette er ikke noen innkjøpsklubb. Dette er et felles, kontrollert volum gjennom VVS Norge som alle er aksjonærer i, sier Andersen.Han understreker at det er store volumer som samles på ett sted. For å få de beste vilkårene må hvert enkelt medlem – eller eier – være forberedt på å følge opp klausuler om lojalitet.

Malorama-sammenligning

Kjedene har vært mest opptatt av butikkene og ikke arbeidet like mye med prosjektmarkedet. Mange av medlemmene arbeider med prosjekt. Fremdeles skal rørleggerbedriftene i Bademiljø og Comfort konkurrere om prosjektene, men VVS Norge skal lage hjelpemidler og funksjoner som gjør at medlemmene får hjelp i konkurransen mot dem som ikke er med i kjedene. Felles for både butikker og prosjekt blir fokus på faget og på kompetanseutvikling, ifølge Andersen.Bademiljø-sjef Thorbjørn Theie skal lede VVS Norge. Etter at han kom inn i bransjen, har det vært nærliggende å sammenligne den utviklingen han har frontet, med dagligvarebransjen og den tidligere arbeidsgiveren hans, Norgesgruppen.Styreleder Andersen sier at det er gjort mye bra i dagligvarehandelen, men at det også er mange andre bransjer som har gjort lignende. Han trekker frem faghandelen og bruker malernes selskap Malorama som eksempel.

Rørleggerfaget

I det daglige kommer medlemmene til å få tilbud om å la VVS Norge ta seg av flere fellesfunksjoner. Regnskap, forsikringer og innkjøp også av det som ikke hører faget til, for eksempel. IT- og økonomifunksjonene som de to kjedekontorene har hatt, skal slås sammen.– Det medlemmene primært vil merke, er bedre priser og betingelser. Det viktigste er innkjøpene. Så bygger vi det faglige. Rørleggerfaget er viktig. Der er vi unike sammenlignet med andre, konkurrerende kanaler, sier Tom Andersen.Han ønsker konkurrenten VVS Norden lykke til, men mener at selskapet ikke står for de samme store strukturelle og integrerte endringene som VVS Norge.– Vi håper de klarer seg bra. Det er viktig at rørleggerne står seg der ute, sier Andersen. Han mener at Megaflis og andre vil merke svært skjerpet konkurranse fra rørleggerbedriftene.

Powered by Labrador CMS