Comfort og Bademiljø gått inn med støtte til arbeidet med å standardisere vannbehandling i varme- og kjøleanlegg.

Støtter opp om standardisering

I forbindelse med jobben som nå gjøres for å standardisere vannbehandling i varme- og kjøleanlegg har både Comfort og Bademiljø gått inn med støtte til dette arbeidet.

Published Last updated

Comfort og Bademiljø er begge en del av VVS Norge.

– For at rørleggere skal kunne levere de beste anleggene er vi avhengig av at vannet har like god kvalitet som resten av anlegget. Det er strenge krav til hvilke komponenter som kan installeres i et lukket anlegg, og det er svært positivt for bransjen at det nå fokuseres på vannbehandling og væskekvalitet, sier teknisk fagsjef i Comfort, Jarle Amble.

Fagsjef i Bademiljø, Olav Råken, er enig og tror kravene gjør det lettere for rørleggere å forholde seg til de ulike metodene og løsningene for vannbehandling på markedet.

Selv om Bademiljø og Comfort konkurrerer så er det enkelte områder de ser fordeler ved å samarbeide, og utvikling av faget er en av disse.

– Kompetanse står høyt på agendaen hos oss, og vi er sikre på at tiltak som dette er noe som kommer hele bransjen til gode, sier Olav Råken.

– Vi må også huske på at energieffektive anlegg er et viktig miljøtiltak. Vi håper derfor vannbehandling får et større fokus i både nye og eksisterende anlegg i årene fremover, sier Amble.

Begge kjedene er svært positive til at flere av deres leverandører innenfor dette område er med og støtter arbeidet.

– Vi er spent på å følge dette prosjektet videre og håper rørleggerbransjen også ser den kommersielle nytteverdien av denne type krav, avslutter fagsjefene.

Powered by Labrador CMS