IKKE KONTROLLERT: Ikke signer hvis du ikke kan stå inne for at kontrollen oppfyller kravene, råder Bravidas advokat Tarjei K. Engebretsen etter flere år med strid om idylliske Tankodden i Fredrikstad.
IKKE KONTROLLERT: Ikke signer hvis du ikke kan stå inne for at kontrollen oppfyller kravene, råder Bravidas advokat Tarjei K. Engebretsen etter flere år med strid om idylliske Tankodden i Fredrikstad.

Rørleggerbedrift skrev kontrollerklæring, men hadde ikke kontrollert – slapp å betale erstatning

Den første rørleggerbedriften gjorde massive feil. Den andre skrev under på at den hadde kontrollert sanitæranlegget selv om den ikke hadde vært borti jobben. Den første gikk konkurs; nå har Borgarting lagmannsrett fastslått at den andre ikke skal betale for skadene.

Published Last updated

Saken kostet millioner i utbedring og nye millioner i retten. Noe av skylden hadde rørleggerbedriften som hadde skrevet under kontrollerklæringen, mener borettslaget som ble rammet av slett rørleggerarbeid. Det har både tingretten og lagmannsretten avvist.

Endret planer

Egentlig skulle det bygges et helt annet prosjekt på Tankodden i Fredrikstad. Allerede i 2005 søkte Bravida om ansvarsrett for både prosjektering og utførelse.

Det endte med et helt annet prosjekt og et helt annet firma. 24 andelsleiligheter ble ferdige og overtatt i 2009 og 2010. Da hadde det tyske firmaet Wohrataler Holzhaus Ruhl gjorde alt arbeidet med vann, avløp, ventilasjon og energi.

– Det er Wohrataler som har utført de mangelfulle arbeidene. Wohrataler skal senere ha gått konkurs, skriver Borgarting lagmannsrett.

Så viste det seg at det manglet et kryss i et papir. Fredrikstad kommune ville ikke gi noen ferdigattest for bygget. Wohrataler hadde nemlig ikke krysset av for at «Sluttkontrollen har ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest».

Feil firma signerte

Det endte med at arkitektfirmaet som hadde fått oppdraget med å søke om ferdigattest, fant igjen den gamle søknaden fra Bravida om ansvarsrett og ba om en kontrollerklæring. Den sendte Bravida raskt – men firmaet hadde ikke gjort noen kontroll.

Erklæringen og ferdigattesten kom i 2012. Mot slutten av 2016 avdekket så Måkeveien borettslag, som eier Tankodden, en vannlekkasje. Skadene var så store at fire leiligheter ble revet helt ned til betongen og bygd opp igjen.

Dårlig jobb

Undersøkelsene viste også hvor dårlig jobb som var gjort med sanitæranlegget. Flere år tidligere hadde forsikringsselskapet til borettslaget, Gjensidige, stilt flere spørsmål, og i 2011 hadde en takstmann funnet mangelfullt arbeid. Borettslaget hadde påpekt manglene overfor utbyggeren – Solodden AS, som også har gått konkurs senere.

Men det var først da Kråkerøy Rør ble engasjert etter vannlekkasjen, at det ble klart hvor dårlig jobben var gjort:

Massive feil og mangler

– Rørboksene er avsluttet cirka ti centimeter inni veggen. Det medfører at det ikke er mulig å montere membranmansjett på veggen i badet. Det er ikke mulig å trekke om røret uten å ødelegge veggen i bad eller tilstøtende rom. Lekkasje fra boks blir ikke oppdaget, da lekkasjevannet vil renne i vegg. Rør-i-rør-skapet er ikke tett og har ikke avløp ut på gulv. Mye tyder også på at det er brudd på varerør i støp. Også dette gjør at en lekkasje på rør vil dreneres ut i undergulv. Sluk har ikke synlig klemring. Innbygningssisterne har ingen form for lekkasjesikring, ramser Kråkerøy Rør opp, og konkluderer:

– Rør-i-rørsystemet slik det er i dag tilfredsstiller ingen punkt i teknisk forskrift.

27 millioner

Recover Nordic og Gjensidige går også gjennom det som Recover omtaler som gjennomgående massive feil og mangler ved utførelsen av røranlegg og våtrom.

De fire leilighetene kostet 7,3 millioner kroner å bygge opp på nytt. Asker Entreprenør, som har gjort den jobben, har tilbudt seg å renovere de øvrige leilighetene for 19,6 millioner.

I Fredriksstad Blad har Tankodden vært en gjenganger gjennom flere år. Avisen har flere ganger omtalt prosjektet som en «byggeskandale».

Skylder på erklæringen

Måkeveien borettslag mener at Bravida har opptrådt grovt uaktsomt da selskapet skrev kontrollerklæring og bekreftet at det ikke var vesentlige feil og mangler. Erklæringen som så førte til at kommunen ga ferdigattest, gjorde at feilene forble skjulte, mener borettslaget – hadde Bravida undersøkt, ville feilene blitt avdekket.

Bravida protesterer og trekker frem at det aldri var deres ansvar å gjennomføre noen kontroll, og at det var arkitektfirmaet som skapte villfarelsen hos Bravida. Selskapet regnet med at det var en ren proformasak å signere erklæringen.

Uaktsomt uten betydning

Borgarting lagmannsrett fastslår at Bravida opptrådte uaktsomt. Men det var kommunen som selskapet brøt plikten sin overfor – ikke utbyggeren eller arkitektfirmaet. Det var kontrollerklæringen som var et pliktbrudd – ikke det at Bravida ikke hadde gjort noen kontroll, fastslår lagmannsretten. Det hadde selskapet nemlig ikke noen plikt til å gjøre.

– På det tidspunktet Bravida avga kontrollerklæringen, var det mangelfulle arbeidet ved sanitæranlegget utført, Måkeveien borettslag hadde overtatt eiendommen, midlertidig brukstillatelse var gitt, og andelseierne hadde overtatt leilighetene for flere år siden, oppsummerer retten.

Det betyr at skadene fortsatt hadde vært der uansett om erklæringen var avgitt eller ikke. Dessuten var det allerede flere år siden retten i Tyskland hadde begynt konkursbehandlingen av Wohrataler, så der var det neppe penger å hente.

– Ikke signer!

Senioradvokat Tarjei K. Engebretsen i Grette, som representerte Bravida i saken, mener dommen viser hvor viktig det er å ha interne rutiner som sikrer at kontroll- og samsvarserklæringer håndteres og følges opp godt nok. Det gjelder både hvilke ansvarsretter du sitter på og hvilket arbeid du faktisk skal ha kontrollert og gått god for.

– Som et generelt råd er det vår anbefaling å ikke signere på kontroll av arbeider man ikke med sikkerhet vet at man faktisk har kontrollert, og kan stå inne for at kontrollen oppfyller nødvendige krav, sier Engebretsen. Han minner om at plikter overfor kommunen ikke nødvendigvis faller sammen med ansvaret du har tatt på deg etter en kontrakt med en kunde.

Powered by Labrador CMS