NHO Byggenæringens er alvorlig bekymret for situasjonen i næringen.

AKTUELT

NHO Byggenæringen: Frykter 60.000 kan miste jobben

– Mye mer alvorlig enn det som har kommet frem tidligere, sier Nina Solli, administrerende direktør i NHO Byggenæringen til E24.

NHO Byggenæringen frykter at fallende aktivitet i næringen kan føre til at titusenvis av årsverk forsvinner, skriver E24.

– Prognosene viser at situasjonen er mye mer alvorlig enn det som har kommet frem tidligere. Vi har sagt tidligere at det verste ligger fremfor oss, noe prognosene også tyder på, sier Nina Solli til E24. 

Solli viser til nye prognoser fra NHO Byggenæringen som slår fast at produksjonsfallet i byggenæringens verdikjede kan bli opp mot 60-80 milliarder kroner fra 2022 til 2025. 

Det tilsvarer et produksjonsfall på 25 prosent.

Dersom denne utviklingen slår til risikerer næringen å miste 50.000 – 60.000 årsverk.

– Vi er alvorlig bekymret, og dette kan få store konsekvenser. Nå er vi i ferd med å se et stort fall som verken samfunnet eller de som jobber i byggenæringen er tjent med.

– Hvis vi mister opp mot 60.000 årsverk, vil det ta lang tid å bygge opp igjen kapasiteten, sier Solli.

Hun mener at dagens situasjon ikke er vanlige konjunktursvingninger, men minner om nedgangen bransjen så under bankkrisen på slutten av 1980-tallet. Da forsvant nærmere 40.000 årsverk som ikke kom tilbake.

Solli peker på flere tiltak som kan gi effekt - som å øke midlene til boligkvalitetsordningen til Husbanken og rentekompensasjon til kommunene. Hun peker også på at energieffektivisering av bygningsmassen vil frigjøre kraft - og dermed gi folk og bedrifter lavere strømregning.

Powered by Labrador CMS