STOR ANDEL KVINNER: I 2019 har selskapet rekruttert 14 nye medarbeidere. Av disse har 10 vært kvinner, en andel på hele 71 prosent.

Tar grep i en mannsdominert bransje

Både IT-bransjen og håndverkbransjen er preget av lav kvinneandel. Cordel Norge er derfor stolt over å være et fyrtårn med 38 prosent kvinner i Cordel Norge.

Published Last updated

IT-bransjen har i dag, ifølge kvinnenettverket ODA, en kvinneandel på 26 prosent og har en langsiktig målsetning om 40 prosent for bransjen. Håndverksbransjen har en mye lavere kvinneandel og kun 2 prosent av fagarbeiderne i rørleggerbransjen er kvinner, ifølge Ingeborg-nettverket.

Cordel Norge leverer programvareløsninger til rørleggere og andre håndverkere i Norge. Det betyr at selskapet representerer både IT bransjen og håndverkbransjen.

God balanse

Cordel har siden 2018 økt kvinneandelen fra 23 prosent til 38 prosent. I 2019 har selskapet rekruttert 14 nye medarbeidere. Av disse har 10 vært kvinner, en andel på hele 71 prosent. De opptatt av mangfold og ønsker ha en arbeidsplass som speiler befolkningen, det vil si med god balanse av kvinner og menn.

– Vi opplever at det er veldig mange dyktige kvinner i vår bransje og vi er veldig fornøyd med at flere av disse vil jobbe hos oss. I 2019 har vi ansatt 70 prosent kvinner, ikke fordi de er kvinner, men fordi de er best kvalifisert til jobben som skal gjøres. Bransjen er spennende og vi ønsker å være en foregangsbedrift som tiltrekker flere kvinner til både IT-bransjen og håndverksbransjen. Gjennom holdninger og systematisk arbeid øker vi andel kvinner i disse bransjene. Mangfold skaper et godt arbeidsmiljø, de beste ressursene og de beste resultatene, sier Salgsdirektør Bjørn Kristian Bentzen i Cordel Norge AS.

Tiltak for å øke kvinneandelen

Cordel har siden Bentzen tiltrådte som Salgsdirektør med det operative ansvaret for Cordel Norge høsten 2018 hatt et bevisst forhold til mangfold i bedriften. Det er satt i gang en rekke tiltak for å øke kvinneandelen:

1. Ledelsen utrykker at mangfold er viktig og at det er et mål om høyere kvinneandel.

2. Mangfold inkluderes i kommunikasjonen og markedsføringen til Cordel.

3. Stillingsannonser utarbeides av både kvinner og menn.

4. Kvinner og menn er med i ansettelsesprosessene.

5. Vi snakker ikke om kvinner og menn på arbeidsplassen – vi snakker om medarbeidere og kolleger.

- Cordel viser at de tar mangfold på alvor. Unge jenter og kvinner trenger rollemodeller som dette – som viser at de ønsker kvinner velkommen i bransjen. Når de klarer å øke andelen kvinner fra 23 prosent til 38 prosent på et år og vise til at 70 prosent av de nyansatte i 2019 er kvinner, ja da er jeg positiv på vegne av bransjen, sier Eli Hermine Heyerdahl, leder av Ingeborg-nettverket.

Powered by Labrador CMS