STORE PLANER: Anders Brekke (t.v.) og Dagfinn Edvardsen ligger ikke på latsiden. Oppstartselskapet sikter nå mot utlandet.

Vokser på digitale eiendomstjenester

BERGEN: Really har hatt en flying start i Bergen. Nå retter teknologiselskapet blikket mot Oslo - og i løpet av året skal de også ut av landet.

Published

– Vi nærmer oss en portefølje på 100.000 kvadratmeter i Bergen. Det har gått mye raskere enn vi hadde trodd, noe som gjør at vi i løpet av april/mai også vil være live i Oslo, sier Anders Brekke i gründerselskapet Really Services.

Dobler tjenestetilbudet

Sammen med Dagfinn Edvardsen etablerte han i fjor høst teknologiselskapet Really Services. Med seg på laget har de fått investorer som tidlig var inne i gründersuksesser som Tibber og Bergen Carbon Solution.

Selskapet tilbyr en digital plattform for kjøp og forvaltning av eiendomstjenester. Plattformen fungerer slik at tilbyderne legger inn sine tjenester og priser, mens kjøperne legger inn sine behov.
– Game Changeren er vår prisrobot som gjør at kjøperne i løpt av sekunder får tilbud fra flere ulike tilbydere. Dette er prosesser som tidligere har tatt mye tid, men som nå er gjort på sekunder, sier Brekke.

Per nå har de tjenestene renhold, byggdrift, elektro- og ventilasjonsservice i porteføljen, men i disse dager legges også heisservice, renovasjon, brann og sikkerhet, samt energioptimalisering til i folden.

– Vi dobler med det tjenestetilbudet, sier Brekke.

Sparer tid og penger

Kundene er alt fra styreledere i borettslag til små og store forvaltningsselskaper og gårdeiere.
– Behovene er forskjellige. Styrelederen i borettslaget vil vanligvis bare ha en driftstjeneste som fungerer og som gjør at borettslaget blir drevet på en god måte. Forvaltningsselskapene er opptatt av å optimalisere driften, mens gårdeierne har gjerne fokus på en mer strategisk bruk av egne ressurser. Plattformen er tilpasset de ulike behovene, men erfaringene så langt er at besparelsene er på mellom 10 og 40 prosent sammenlignet med det de bruker på slike tjenester i dag, sier Brekke.

Aktørene som allerede er med som tilbydere på plattformen er Bravida, GK, Toma og Elite Service partner. På brukersiden er flere store eiendomsaktører med, men de mest kjente er kanskje Bara eiendom og Theodor eiendom.

– Vi har store nasjonale aktører med oss på laget. Bravida og GK har for eksempel vært med helt fra starten og vært sentrale i utviklingen av plattformen, sier Brekke.

Han forteller at etter hvert som de vokser, så vil tjenesten tilpasses og skreddersys hver enkelt by, og land.
– Vi har de store nasjonale aktørene i bunnen, men tar også med oss lokale aktører innen hvert enkelt tjenesteområde, sier Brekke.

Store ambisjoner

Selv om selskapet bare er noen måneder gammelt, har de allerede rukket å sette seg ambisiøse mål. Som nevnt står Oslo for tur, men også de andre store byene i Norge står på blokken.

– Plattformen er teknologidrevet, noe som gjør at det er lett å utvide til nye byer. Ekspansjon avhenger i praksis bare av at vi har tilgjengelige tilbydere på de aktuelle stedene, sier Brekke.

Målet er imidlertid at de i løpet av året også skal ut av landet.
– Vi ser et stort potensial for plattformen og har internasjonale ambisjoner. I første omgang skal vi etablere oss i de skandinaviske landene, så står UK for tur, sier Brekke.

Powered by Labrador CMS