Energiteknisk konferanse 10.-12. mai 2023 | Årets fagprogram

Onsdag 10. mai

10.00

Oppmøte på Hjortneskaia

Adresse: Filipstadveien 25, 0250 Oslo

10.30

Ombordstigning på Color Line
Innjekk lugarer er fra klokken 13.30
All bagasje legges i bagasjerommet som er i konferanseavdelingen på dekk 12

11.00

Velkommen på Energiteknisk konferanse

Thomas Fransrud, NemiTek

Alle foredrag og fagmessen foregår i konferanseavdelingen på dekk 12

11.05

Min indre energiteknikk

Olaf Tufte

Olaf er rett og slett utrolig dyktig, som ikke tar snarveier, men som tar gode og riktige valg for å nå høyeste kvalitet i sin målsetting. Han vil dele sine ideer og erfaringer med oss, slik at vi får inspirasjon til å utvikle norske bygg og skape best mulige energitekniske løsninger. Olaf har deltatt i syv Olympiske leker og tatt gull i flere av dem. Han har også vunnet og tatt medaljer i flere verdensmesterskap og har blitt nordisk mester 11 ganger. Han har vunnet 71° Nord og årets Mesternes Mester. Han er helt rå!! Dette kan du ikke gå glipp av!

12.30

Hvordan vil Industri 5.0 endre vår måte å samhandle og skape optimale løsninger i bygg?

Vidar Luth-Hanssen, OsloMet

Den fjerde industrielle revolusjonen handler i hovedsak om å oppnå høyere effektivitet, produktivitet og fleksibilitet. Det innebærer et økosystem hvor forskjellige teknologier samhandler og samtidig ofte endrer forretningsmodellen. Men hva kommer etterpå? Menneskeheten kommer ikke til å stoppe å revolusjonere. Industri 5.0 er allerede på noens lepper, og kan komme til å spille en aktiv rolle i å tilby løsninger på utfordringer for samfunnet, inkludert bevaring av ressurser, klimaendringer og sosial stabilitet.
Vidar tar deg med i et dypdykk i den femte industrielle revolusjon.

13.00

Hvordan sikrer vi utbyggere og sameier fremtidsrettede varmeløsninger?

Per Just Skaret, AF Energi

Varmekundene må sikres en enkel hverdag, men bærekraftig oppvarming er ingen quick fix. Hvordan skape mer bærekraftig oppvarming uten å belaste utbygger og sameier med kompleksiteten til varmepumpebaserte energisentraler?

13.25

Hva har økte strømpriser gjort med energiforbruket?

Lucy Kongevold Fjermeros, Norsk Energi

Strøm- og energipriser øker. Hvordan påvirker dette leietakere, byggherre og energirådgivere for bygg? Lucy vil gjennom sin presentasjon gå i dybden på hvordan bransjen har reagert og hva som har skjedd i bransjen, med konkrete eksempler på energitiltakene i bygg det er mest fokus på nå.

13.50 - 15.00

Lunsj og innsjekk av lugarer
Restaurant Grand Buffet, ligger forut på dekk 6
Lunsjmeny: Buffet

15.00

Bygningsautomasjon i nåtid og fremtid

Trond Bersvendsen, Rambøll

Vi i VVS bransjen har sterke assosiasjoner til begrepet SD-anlegg, som er en forkortelse for «Sentral Driftskontroll» og er med det et tidløst og vidtomspennende begrep. Mange omtaler også mye av det samme som BAS (BygningsAutomasjonsSystem), men SD er bare en del av et komplett bygningsautomasjonssystem. Trond Bersvendsen vil dele av sin innsikt slik at vi bedre kan forstå hvilken reise vi er en del av og hvilke forventninger vi kan ha til bygningsautomasjon i fremtiden. Målsettingen vår er å skape brukervennlige og bærekraftige bygg med lave energikostnader. Alle aktørene i et byggeprosjekt må sammen skape disse løsningene og byggherren må tidlig i prosjekt være tydelig på forventet resultat. Hvordan ser veikartet for fremtidens bygg ut i dag, fra en rådgivers perspektiv?

15.25

SD anleggets uutnyttede varme/kjølepotensial og internasjonale trender

Patrik Hjertkvist, Entro

Byggene har ofte styringssystemer som ikke utnyttes fullt ut, og et stort potensial går tapt. Patrik gir oss innsikt i egne erfaringer og synspunkter for hva som skal til for å bedre dette, i tillegg til Entro sine opplevelser utenfor landets grenser. Hvordan vil internasjonale trender påvirke det norske markedet?

15.50

Tar varmesentralen til «skyen» med ny og skalerbar eiendomsteknologi

Harald Aakre, Chr. M. Vestrheim
Tommy Hagenes, Energy Control

Harald Aakre fra Vestrheim og Tommy Hagenes fra Energy Control deler sin kunnskap om hvordan man kan ta varmesentralen til skyen, men også til å virke «for seg selv». De deler erfaringer fra sin spennende reise, med både fordelene og ulempene i flere prosjekter ved bruk av ny eiendomsteknologi i energisentralen.

Paneldebatt

16.15


Sentral Driftskontroll - nåtid og fremtid

Patrik Hjertkvist fra Entro, Trond Bersvendsen fra Rambøll, Harald Aakre fra Chr. M. Vestrheim og Tommy Hagenes fra Energy Control setter seg sammen for å diskutere sitt felles ståsted om bedre og mer effektive bygg, og for å ta imot spørsmål fra salen.

Temaer for debatten:
- "State of The Nation" - Hvorfor er vi bakpå?
- Optimalisert driftskontroll med tradisjonell og/eller ny teknologi.
- Hindringer for nye løsninger og innovasjon, i dagens praksis.
- Fremtiden for byggautomasjonsfaget. Har vi tro på at kunstig intelligens vil revolusjonere styringen av byggene våre?
- Byggautomasjonssystem vs. Eiendomsteknologi. Snakker vi om det samme eller kan vi definere forskjeller?

16.45

Mingling i leverandørutstilling

Få med deg spennende nyheter og produkter fra årets utstillere! Det vil bli servert snacks og forfriskninger

20.00

Forfriskninger før middag
Konferanseavdeling på dekk 12

20.30

Middag
Restaurant Grand Buffet, ligger forut på dekk 6

3-retters meny:

Forrett:
Skipets lettrøkte laks med rotfruktsalat, pepperrotkrem, rugbrødchips og gressløkolje

Hovedrett:
Kalvefilet med rotgrønnsaker, spinatsopp, løkkrem, madeirasaus og urtebakte poteter

Dessert:
Crème Brûlée

Torsdag 11. mai

07.00-08.30

Frokost
Restaurant Grand Buffet ligger forut på dekk 6

08.30

Fremtidige kuldemedier , miljøkrav og energieffektivitet

Lisbeth Solgaard, Isovator

Isovator har siden 2011 hatt rollen som nasjonalt sertifiseringsorgan iht. F-gass forordningen som er underlagt Produktforskriftens kap. 6b 'Regulering av fluorholdige stoffer'. Isovator har lang erfaring med håndtering av miljøskadelige gasser og avfall, og har landets eneste laboratorium for analyse av syntetiske kuldemedieblandinger. I 2010 ble laboratoriet akkreditert iht. kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringen gjelder kjemisk analyse av kjølegassene KFK, HKFK og HFK og er rettet inn mot analyse av blandinger av brukt kjølegass som returneres til Stiftelsen ReturGass for destruksjon.

09.00

I hvilken retning går energibransjens bruk av kjølemedier?

Lucy Kongevold Fjermeros, Norsk Energi

Når bransjen ønsker å bruke kjølemedier med lav GWP. I hvilken retning går den i? Vi ser på hva som blir oftest valgt av syntetiske og naturlige kuldemedier, og hvilke krav som stilles av byggeiere og energiprodusenter.

09.25

Hva forventer vi av rådgivere og leveranser av varme og kjøling?

André Dalene, Eiendomsspar

Andre vil gi oss et innblikk i Eiendomsspar sine ambisjoner for bærekraft og energisparing. De har gjennomført piloter som har bedret deres grunnlag for å sette tydelige forventninger, de som gårdeier har til aktuelle rådgivere og leverandører/entreprenører av varme og kjøling i sine bygg. De står bedre rustet til å gjøre de riktige grepene og tiltakene på VVS-tekniske anlegg.

10.00

Ankomst Kiel

Her kan de som ønsker gå i land i Kiel.
Må være tilbake på båten kl. 13.30

13.30 - 15.00

Lunsj
Restaurant Grand Buffet, ligger forut på dekk 6
Lunsjmeny: Buffet

15.00

Avslutning av fagprogram

16.00

Mingling i leverandørutstilling

Få med deg spennende nyheter og produkter fra årets utstillere! Det servert snacks og forfriskninger

20.30

Middag
Restaurant Grand Buffet ligger forut på dekk 6
Meny: Buffet

Fredag 12. mai

07.00-09.45

Frokost
Restaurant Grand Buffet ligger forut på dekk 6

10.00

Ankomst Oslo

*Forbehold om endringer i programmet

Har du spørsmål?
Kontakt med martine@nemitek.no

Powered by Labrador CMS