SAMARBEIDSVILLIG: Marius Tunstad i Statsbygg rekker ut en hånd til BAE-bransjen.

Prøveballonger for bedre samarbeid

Statsbygg ønsker bedre samarbeid med entreprenørene for færre konflikter og høyere produktivitet. Tidlig involvering og mer tid til planlegging kan være noe av svaret.

Published

En plansje med et isfjell var sentral da Marius Tunstad, fortsatt relativt fersk byggherredirektør i Statsbygg, innledet på Entreprenørkonferansen 2019 som ble arrangert av Rørentreprenørene Norge helt i slutten av oktober.

De fleste har registrert mye oppmerksomhet om krangel og konflikter i bransjen den siste tiden. Men spill, omarbeid og ventetid er bare toppen av isfjellet – den lett synlige delen av problemene. Tunstad dukket under overflaten og trakk fram underliggende faktorer. Han konkluderte med at BAE (Bygg, Anlegg og Eiendom) er en næring med lav effektivitet og produktivitet.

– Jeg har en del erfaring fra prosessindustrien, der rutiner og planlegging er sterkt vektlagt. Dette kan helt sikkert BAE-næringen lære noe av, sier han.

Åpner for dialog

I rettferdighetens navn skal det sies at Tunstad startet med å peke på viktigheten av BAE-næringen. Den har om lag 60 000 bedrifter, 250 000 ansatte og omsetter årlig for rundt 500 milliarder kroner. Avhengig av hvordan man regner, er det Norges største eller nest største næring.

– Næringen er i vekst, og de tekniske fagene blir stadig viktigere. Gjennom valg av løsninger kan de også flytte byggenæringen i grønn retning og bidra til en positiv samfunnsutvikling, framholdt Statsbygg-direktøren.

Han ba de om lag 60 deltakerne på konferansen om innspill til hva som hindrer en bedre utvikling. Mangelfull prosjektering, korte byggetider og at rørfaget kommer for sent inn i planleggingen var noen synspunkter som gikk igjen. Mange så positivt på samspillskontrakter, men også her må rørfaget komme inn tidlig.

Positive prøveballonger

– Vi er nødt til å jobbe sammen om disse problemstillingene. Potensialet for forbedringer er betydelig, oppsummerte Tunstad.

Styreleder Torkild Korsnes i Rørentreprenørene Norge er glad for Statsbyggs konstruktive tilnærming til bransjens utfordringer.

– Det er lett å peke på mange forhold som gjør at prosjektene ikke blir så bra som de kunne blitt. Jeg håper at vi kan tolke Statsbygg dithen at de vil sette i gang noen prøveprosjekter, trekke opp linjer for bedre samarbeid, hvor det ikke minst blir satt av mer tenketid, kommenterer Korsnes.

Powered by Labrador CMS