Korona har gitt størst problemer til varmepumpeleverandørene.

Ulik korona-effekt i kuldebransjen

Mens deler av bransjen opplever langt mindre negative effekter enn fryktet, er konkursfaren blant varmepumpeleverandørene høyst reell.

Published Last updated

Om lag hver tredje har likviditetsproblemer, viser en spørreundersøkelse blant medlemmer og Novap-godkjente forhandlere som ble gjennomført i begynnelsen av april.

– Dette er bekymringsfulle tall. For mange er det nok slik at problemer knyttet til koronaviruset kom på toppen av en allerede presset situasjon. Rekordlav strømpris og bortfall av Enova-støtte har bidratt til å svekke salget av varmepumper de siste månedene, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Novap.

Spørreundersøkelsen ble gjentatt den første uken i mai, og den antyder litt mer optimisme, men Hagemoen understreker at det er færre svar og dermed dårligere data.

– Konkursfrykten ser ut til å ha avtatt en del, og litt færre oppgir at de har likviditetsproblemer. Men samtidig oppgir halvparten at de har fått færre henvendelser og oppdrag etter påske – til tross for at samfunnet langsomt åpner opp igjen, sier Hagemoen.

Bedre hos entreprenørene

– Vi har opplevd noe forsinkelser fra leverandører i land som Italia, Frankrike og Spania, men ikke de store problemene sier daglig leder Ole Jørgen Veiby i entreprenøren Eptec Energi og fortsetter:

– Vi har også merket noe usikkerhet hos kundene, at noen prosjekter er satt på vent, men det er ikke voldsomme greier. For oss er det ingen krise, vi har merket mindre til koronaproblemene enn vi hadde trodd.

Bransjeorganisasjonen VKE gjennomfører gjennom NHO jevnlig undersøkelser blant sine medlemmer.– Den siste undersøkelsen viser at det er litt mindre bekymring rundt de kortsiktige konsekvensene av korona. De siste ukene har antall bedrifter i byggenæringen som er bekymret for at de skal gå konkurs som følge av koronaviruset gått ned, fra litt over 20 prosent til 13 prosent, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

Utfordringer på sikt

Rønning legger til at det er en langsiktig bekymring i hele byggebransjen om at den generelle nedgangen i Norge vil føre til at man investerer mindre i nye bygg og at det kan gå tapt mange arbeidsplasser. Over halvparten av bedriftene i VKE opplever at ordrereserven de har nå er mindre enn den de hadde i fjor.

Problemene så langt har vært ulikt fordelt. Dette var i stor grad bedrifter som trengte tilgang for å utføre service som slet mest, og noen hadde også problemer med å krysse kommunegrenser. Rønning opplever at dette er blitt bedre, men at det fremdeles er noen som ikke får tilgang til de anleggene de skal utføre service på.

– Det er ennå litt tidlig å se hvordan utviklingen kommer til å bli på sikt, men det er i hvert fall litt positive tegn i de undersøkelsen vi har sett. Men sammen med hele byggenæringen så er VKE bekymret for de langsiktige konsekvensene. En usikkerhet som koronaviruset fører jo til at alle blir litt mer forsiktige med penger og investeringer, som igjen fører til at mange prosjekter blir lagt på is. Konsekvensen av dette er jo en oppbremsing av hele byggebransjen, og at flere rett og slett kan miste jobben. Men vi tror også det er viktig at vi beholder troen på fremtiden, og på at bransjen kommer oss gjennom denne krisen sterkere og bedre rustet for fremtiden, sier Rønning.

Demper i hvert fall veksten

Thermocold i Sarpsborg produserer kjølerom, -hjørner og -aggregater til både private husholdninger og bedriftsmarkedet. Heller ikke for dem har den nye influensaepidemien vært noen katastrofe.

– Koronaproblemene har nok medført at noen prosesser er blitt utsatt, men vi har egentlig ikke opplevd så mange negative konsekvenser. Men når det er sagt, så vet vi ikke hva situasjonen hadde vært uten korona. Det er meget mulig vi da ville hatt en solid salgsøkning. Det har vi ikke nå, sier markedssjef Hans Jørgen Johansen i Thermocold.

Powered by Labrador CMS