Rør i retten Foto: Glenn Stangeland
Rør i retten Foto: Glenn Stangeland

Rørleggermester får 636 000 fra konkurrent

Gamle kolleger i bittert oppgjør.

Published

En rørleggerbedrift må betale en tidligere ansatt og medeier 636 000 kroner. Bedriften mente at han hadde prøvd å ta med seg kunder over til eget firma da han sluttet, men i retten tapte bedriften på alle punkter.Rørleggermesteren både arbeidet i rørleggerbedriften og eide aksjer i den. Da han sluttet og solgte aksjene, ble han og selskapet enige om en aksjekjøpsavtale. «Selger og selgers representant har likevel ikke rett til å henvende seg til eller ta oppdrag for noen som er kunde av Selskapet (…). Dette forbudet skal gjelde i ett år (…)», heter det i avtalen.Om selgeren brøt bestemmelsene, skulle han betale selskapet 100 000 kroner pluss erstatning for faktisk tap. Da han sluttet, fikk han også et helt års lønn, med en sluttavtale som inneholdt den samme kundeklausulen.

Krevde bot

Like etter at han hadde sluttet, fant selskapet ut at selgeren hadde utført oppdrag for kundene til selskapet. Derfor krevde selskapet boten på 100 000 kroner og å få tilbake sluttvederlaget – det vil si de tolv månedenes lønn.Selgeren avviste kravet, og selskapet dro ham for retten for å få pengene.– Selgeren valgte å bryte konkurranseforbudet ved å henvende seg til kundene til selskapet og ta oppdrag for dem allerede kort tid etter å ha inngått aksjekjøpsavtalen. Han fortsatte bruddene på konkurranseforbudet gjennom forbudsperioden på ett år, hevdet selskapet.

Kundenes initiativ

– Nei, avtalene skjedde på initiativ fra kundene, mente selgeren.– Sluttavtalen og aksjekjøpsavtalen må forstås slik at selgeren ikke aktivt kan henvende seg til kundene for å inngå et kundeforhold med dem. Avtalene medfører ikke at ikke kundene kan velge fritt hvilken entreprenør de vil inngå avtale med.Etter at han sluttet, sendte selgeren ut melding til alle på kontaktlisten sin om at han hadde fått nytt telefonnummer, og skrev under med navnet sitt og «rørleggermester». Det var bare for å beholde kontakt med omverdenen, og ikke som nœen form for rekruttering eller kontakt med tidligere kunder, forklarte han i retten. Rørleggermester-underskriften er ikke i seg selv nok til å gjøre det sannsynlig at han sendte meldingen for å rekruttere kunder, istemmer tingretten.Flere kunder som ble med selgeren over i det nye selskapet hans, vitnet og bekreftet at de hadde byttet på eget initiativ, fordi de var vant til å bruke ham og var fornøyde med ham.

Vant på alle punkter

Tingretten slår fast at en slik avtale kan verne kundeforholdene til en arbeidsgiver når sentrale medarbeidere slutter. Men en kundeklausul kan ikke pålegge den som slutter, å avvise kunder som tar kontakt på eget initiativ. I denne saken er det en slik kundeklausul det er snakk om, mener retten.Selgeren fikk det samme for aksjene som han betalte da han kjøpte dem tre år tidligere. Dermed har han ikke fått ekstra betalt for noe «konkurranseforbud».Tingretten konstaterer at selgeren har vunnet saken på alle punkter. Dermed må selskapet betale ham 402 512 kroner for åtte måneders etterlønn, 73 443 kroner i aksjeutbytte og 160 000 kroner i saksomkostninger.

Powered by Labrador CMS