Nordisk initiativ mot smugling

I takt med at kvotene blir strammere og avgiftene høyere, øker risikoen for at F-gasser blir ulovlig importert – også i Norge. Miljødirektoratet setter sammen med sine nordiske partnere saken på dagsorden i slutten av januar.

Published Last updated

Et punkt de ganske sikkert vil ta opp, er hvor stort omfang smuglingen til Europa har. Anslagene varierer nemlig veldig, forteller sjefsingeniør Alice Gaustad i Miljødirektoratet.

– Noen miljøorganisasjoner har estimert at ulovlig import kan utgjøre så mye som 15–20 prosent av tillatt importkvote til EU, mens EU-kommisjonens undersøkelser tilsier at det er langt lavere. Kommisjonen er likevel tydelige på at det skjer ulovlig import og handel og jobber intensivt med å stoppe det, sier Gaustad.

Skjer i Norge også

Miljødirektoratet har heller ikke noe godt estimat over omfanget av ulovlig import til Norge.

– Vi registrerer fra tid til annen at det annonseres salg av HFK-gass på Finn og Facebook Marketplace som det sannsynligvis ikke er betalt avgift for, og som derfor sannsynligvis er tatt ulovlig inn i landet. Vi forsøker selvsagt å stoppe disse, men lykkes nok ikke alltid. Vi får også en del tips fra publikum/aktører i markedet via tips-siden vår som vi følger opp. Det er veldig nyttig for oss å få slike tips, sier Gaustad.

Her finner du tipssiden til Miljødirektoratet.

NemiTek har tidligere skrevet at rumenske myndigheter i sommer gjennomførte det største beslaget av ulovlige innførte F-gasser siden F-gassdirektivet ble implementert. Beslaget skjedde etter tips fra det europeiske kontoret for bedrageribekjempelse – OLAF. Beslaget, som i hovedsak besto av kuldemediene R134a, R404a, R407C og R507, var på hele 76 045 kilo. Rekordbeslaget følger etter en rekke mindre beslag flere steder i Europa tidligere i år.

Les også: Varsko om ulovlig import.

Alvorlig utvikling

– Norsk Kjøleteknisk Forening tar dette på alvor og oppfordrer sine medlemmer å holde øynene åpen slik at denne typen virksomhet ikke forekommer hos medlemsbedrifter, sa leder Armin Hafner til Nemitek tidligere i høst.

– I tillegg til at dette er ulovlig, innebærer bruk av slike stoffer også en stor risiko for de som utfører service og for sluttbrukeren. Det er nemlig ikke sikkert at innholdet i flaskene er i henhold til det som nevnes på utsiden, det er kun de seriøse leverandører av kuldemedia som kan garantere at innholdet har de egenskaper man forventer. Det har forekomment mange alvorlige havarier av anlegg i andre land, fordi det har blitt fylt på substanser som ikke ha noe å gjøre i et kuldeanlegg, sa han videre.

Powered by Labrador CMS