Administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge

Konkurransetilsynet stanser bransjesamarbeid

Bransjesamarbeidet FL-VA/VVS/Kulde (Felles Salgs- og leveringsbetingelser) opphører fordi Konkurransetilsynet har stilt spørsmål ved om deler av betingelsene strider mot Konkurranseloven.

Published

– Betingelsene som gjelder mellom grossist, produsent og entreprenør har bidratt til mer forutsigbarhet og mindre krangel i bransjen. Vi beklager at betingelsene forsvinner, uttaler Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

RørNorge mener de aktuelle betingelsene ikke strider mot Konkurranseloven.

– I 43 år har vi hatt et samarbeid som sørger for at handelen mellom partene går sømløst og greit. Det er trasig at partene nå går fra bordet. Dessverre kan det innebære at enda flere ressurser går til advokater og juridisk bistand fordi alle parter sikrer seg på hver sin kant, i stedet for å bli enige om noen enkle prinsipper, sier Røiseland.

Grossistene og produsentene har varslet sine medlemmer at FL-VA/VVVS/Kulde opphører. Nå gjør RørNorge det samme.

– Når de andre partene trekker seg, da har vi ingen FL-VA/VVS/Kulde 2020, sier Røiseland.

Det er punkt 13.2 i FL-VA/VVS/Kulde 2020, som har regulert betaling fra selger (produsent eller grossist) til kjøper (entreprenør) ved reklamasjonsarbeider, som har fått konkurransemyndighetene til å reagere.

Med direkte utskiftningsomkostninger utover gravearbeider, nødvendige bygningsmessige arbeider m.v. forstås vederlag til fagarbeider / lærling / hjelper etter medgått tid basert på en timepris til fagarbeider stor kr 728 eks mva (pr 01.01.2020) som reguleres den 1. januar hvert år basert på sist kjente G-beløp i folketrygden.

Timepris for lærling/hjelper settes til 75% av den til enhver tid gjeldende timepris for fagarbeider. Ved større reklamasjonsarbeider bør partene avtale særskilt oppgjør.

Samt et punkt som omhandler returgebyr.

Returgebyr for ikke lagerførte varer belastes Kjøper med leverandørens returgebyr, dog minimum 20 %.

Returgebyr for lagerførte varer belastes med 20 %. Dersom det ikke kan framvises faktura eller ordrebekreftelse belastes 50 % returgebyr på lagerførte varer.

Konkurransetilsynet har ikke kommet med uttalelse i saken, men spørsmålene er formulert slik at partene ikke tør å opprettholde Salgs- og leveringsbetingelsene.

Salgs- og leveringsbetingelsene i FL-VA/VVS/Kulde 2020 bygger på et samarbeid som ble etablert allerede i 1979 med hensikt å regulere salgs- og leveringsbetingelsene mellom aktørene og redusere konfliktnivået. Salgs- og leveringsbetingelsene har gjennomgått en rekke revisjoner. Sist i 2016 da også sats for timearbeid for rørlegger ved reklamasjonsarbeider ble fastsatt. Betingelsene har en sentral posisjon innen VA/VVS som bransjens felles salgs- og leveringsbetingelser.

Powered by Labrador CMS