NY: I nær 15 år har hun engasjert seg i NemiTek sitt arbeide. Nå trer Marianne W. Fledsberg (Multiconsult) inn i rollen som foreningens styreleder.

Hun er ny styreleder i NemiTek

Marianne Wibe Fledsberg er foreningens nye styreleder: – Jeg gleder meg stort til å ta fatt på denne reisen. 

Published Last updated

– Jeg vil med en god dose ydmykhet først og fremst takke for tilliten jeg har fått! Jeg er glad for å ha fått denne muligheten og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på rollen som styreleder etter seks år som styremedlem. Jeg har sett opp til de faglige sterke profilene som har vært styreleder før meg, og jeg vet det er store sko å fylle, så det gjør meg nok litt ekstra ydmyk, sier den nye styrelederen.

Fledsberg overtar stafettpinnen etter bransjeveteranen Jon-Viking Thunes som takker av etter fire år.

– Jeg vil takke forrige styreleder Jon-Viking Thunes for å ha ledet styret og foreningen stødig og fremoverlent gjennom sine år som styreleder. 

Hun peker på at foreningen i hans periode har hatt en sunn økonomi, den har vært gjennom en digital transformasjon, og det er satt fokus på bærekraft og styrking av tilbudet til medlemmene.

– Jeg har lært mye gjennom hans lederskap og ser frem til å videreføre arbeidet som er påstartet, men også ta fatt på nye utfordringer, sier hun. 

Foreningens DNA

Den nye styrelederen kan fortelle at det nå er en prioritet å lede NemiTek i å fornye sin kjerneidentitet:

– Vi går nå i gang med et omfattende arbeid der vi skal tydeliggjøre hva slags verdi vi skal gi til alle våre medlemmer.

Et samlet styre signaliserer at fordelene med å være medlem skal bli større. Samtidig skal foreningen fortsette med det som alltid har vært kjerneverdiene.

– Sammen skal vi skape den mest attraktive arenaen for å øke kompetansen i hele bransjen – på tvers av verdikjeden. Men vi skal også fornye oss, og da skal vi lytte til medlemmene våre og utvikle oss i takt med bransjen. Samtidig skal vi også være med å sette agendaen for denne utviklingen, understreker Fledsberg.

Godt rustet

I tillegg til å ha vært styremedlem i NemiTek siden 2018, har Fledsberg også 13 år bak seg som lokallagsleder for Østfold Gruppe NemiTek.

Hun er i dag avdelingsleder VVS Oslo i Multiconsult for en avdeling som består av over 130 VVS rådgivere. Hun har master fra NTNU fra institutt klima og kuldeteknikk, og startet karrieren som VVS-rådgiver i tidl. Hjellnes Consult i 2002. 

Interessen for faget startet imidlertid lenge før den tid:

Har det i blodet

Med en far som var VVS-ingeniør og medlem av tidl. VVS-foreningen, har hun nemlig vokst opp nært knyttet til bransjen og foreningen. Hjemme lå bladet Norsk VVS alltid på kjøkkenbordet. Hun ble tidlig introdusert for de enkleste ENØK-tiltakene, det geniale ved bruk av varmepumper og viktigheten av godt inneklima. Hun meldte seg inn i foreningen da hun var student. 

For Marianne har NemiTek vært og er, et sted for faglig utvikling og oppdatering, erfaringsdeling og ikke minst, et sted for å knytte kontakter på tvers av landet. Derfor har hun også sett viktigheten av å engasjere seg i foreningens arbeid.

Med seg til styrevervet bør, etter alle solemerker, Fledsberg bringe en verdifull kombinasjon av erfaring og lidenskap for både bransje, fag og ikke minst for foreningen:

– Jeg har vært opptatt av å engasjere meg i NemiTek sitt arbeide i snart 15 år og gleder meg til å bidra med videre engasjement gjennom rollen som styreleder. Jeg kjenner godt til mange av de utfordringene vi står overfor, både som bransje og forening, og ser frem til å komme i gang med et nytt og strategisk godt sammensatt styre og en dyktig administrasjon. Jeg gleder meg stort til å ta fatt på denne reisen.

Akademia og utdanning

I tillegg til ny styreleder får styret også et nytt bekjentskap i Rune Brattland.

Faglæreren i KEM ved Fagskolen i Agder tar med seg bred erfaring innen VVS-sektoren, inkludert roller som prosjektleder og prosjektingeniør for selskaper som Oras og Rambøll. Han har også en solid bakgrunn fra tidligere stillinger hos Rejlers og Assemblin AS.

NY: Faglæreren i KEM ved Fagskolen i Agder, Rune Brattland, er valgt inn som styremedlem i foreningen.

Han er utdannet ved Trondheim Ingeniørhøgskole og videreutdannet innen varmepumpeteknikk ved NTNU.

Rune Brattland er bosatt i Grimstad, og har vært aktiv i styret i Sørlandet Gruppe NemiTek i en årrekke.

Ved å få inn Brattland bør foreningen få en sterk strategisk ressurs som knytter akademia og utdanning tettere til NemiTek.

Gjenvalgte for to nye år er styremedlemmene Line Ekroll Dyb (Konekta) og Isak Oksvold (Møller Eiendom). Rune Andersen (Haneseth VVS Bodø AS) og Helene Moen (Akerhus Energi) var ikke på valg.

Powered by Labrador CMS