LOVLIG OG ULOVLIG: Kommunene kan forlange å få kundelister fra varmeforhandlerne, men da må kommunene opplyse kundene om det og hva de skal brukes til, sier advokat Jan Sandtrø.

Kommuner forlanger varmekundelister

Kommuner ber varmeforhandlerne om å utlevere kundelistene sine, uten at kundene er spurt. Norsk Varmeteknisk Forening reagerer, men kommunene kan faktisk forlange det, sier GDPR-ekspert Jan Sandtrø.

Published

– Kan en varmeforhandler utlevere personopplysninger uten at kunden vet om det? spør Geir Jansen i Norsk Varmeteknisk Forening.

Kontrollerer oljefyring

Foreningen har spurt Miljødirektoratet om dette virkelig er lov. EUs personvernforordning (GDPR), som gjelder i Norge fra 2018, stiller strenge krav til den som behandler data om personer. Det gjelder ikke minst kunder. Kommunene, på sin side, ber om å få kundelistene fra så langt tilbake som september i fjor for å bruke dem til å kontrollere om noen fyrer ulovlig med fossil olje.

– Dette er midt i kjernen av GDPR-direktivet. Hva skal vi få lov til å levere ut uten at kunden vet om det? spør Geir Jansen.

Følger opp med advokat

Foreningen har spurt Miljødirektoratet om dette virkelig er lovlig. Det er det, ifølge direktoratet. Dette er lovlig så lenge det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

– Dette er personopplysninger, men ikke sensitive personopplysninger, skriver Miljødirektoratet.

Norsk Varmeteknisk Forening kjøper ikke uten videre den tolkningen.
– Hadde det vært sånn at kunden skriver under på et papir og gir varmeforhandleren samtykke til å gjøre det, så hadde det ikke vært noe problem. Men dette vil vi følge opp og få en vurdering fra en advokat som spesialiserer seg på GDPR, sier Geir Jansen.

Har lov …

Det gjør Jan Sandtrø. Han er advokat og ekspert på teknologi, personvern og nettopp GDPR. Når den som sitter med dataene, har en «rettslig forpliktelse», da kan kommunene be om å få kundedataene, konstaterer Sandtrø:

– Har kommunene en plikt til å oppfylle en lovbestemt plikt, så kan dette altså være grunnlag for å behandle personopplysninger, sier han.

I dette tilfellet vil det si at kommunen kan kreve å få utlevert opplysningene. Sandtrø mener at Miljøverndirektoratet ser ut til å basere begrunnelsen sin for at dette er lovlig, på en misforståelse – men konklusjonen er uansett den samme.

… men må informere

Kommunene som forlanger kundelister, gjør det likevel ikke på lovlig vis. Ikke med mindre de faktisk forteller kundene at de gjør det og hva de bruker dem til.

– Det som kreves, er at de som opplysningene gjelder – det vil si kundene – får klar informasjon om at opplysningene er hentet ut og hvordan behandlingen av opplysningene skal skje, forklarer Jan Sandtrø.

– Dette har kommunene plikt til å opplyse om!

Powered by Labrador CMS