Jugendkonferansen 26. september 2024 | NemiTek

Jugendkonferansen
26. september i Ålesund

jˈu:gənt: Ungdommelig og fremtidsrettetjˈu:gənt: Ungdommelig og fremtidsrettet. Jugend betyr ungdom og stilarten jugendstil har satt sitt tydelige preg på Ålesund etter gjenoppbygningen av byen tidlig på 1900-tallet. NemiTeks Jugendkonferanse retter nettopp fokus mot nye innovative tekniske løsninger og utvikling innen energi- og miljøteknikk i bygg, og arrangeres i Ålesund.

Etter suksessen med den aller første konferansen i 2023, hvor nærmere 100 engasjerte deltakere bidro til nye perspektiver innen bærekraft og innovativ teknologi i byggebransjen, er vi stolte av å presentere årets program. I år retter vi fokuset mot bruk av ny teknologi i bygg, med særlig vekt på kunstig intelligens – et tema som har fått stor oppmerksomhet det siste året.

Vi har gleden av å introdusere KI-ekspert Morten Goodwin, som vil innlede konferansen og guide oss gjennom mylderet av muligheter som kunstig intelligens bringer med seg. Sammen med andre eksperter innen KI-bruk, energieffektivisering, prosjektering og digitalisering, vil de dele konkrete eksempler på hva som er mulig å oppnå.
Vi ser frem til en inspirerende og innsiktsfull konferanse som vil bidra til å forme fremtidens bygg!


KONFERANSEN HAR KUN 150 PLASSER, VÆR DERFOR TIDLIG UTE OG SIKRE DEG EN PLASS!

Ser vi deg i Ålesund 26. september?
Velkommen!

UTSTILLERE DU MØTER PÅ JUGENDKONFERANSEN:

AKTUELT:

Historien om Ålesund og Jugendstilen:

Vi har gjort det før: Bybrannen i Ålesund i 1904 markerer et tydelig skille i byens historie. På kun 15 timer var cirka 850 hus borte og 10.000 mennesker var husløse. Dette var en total katastrofe. Med god hjelp ifra omverdenen ble byen reist igjen i løpet av kun 3 år! Keiser Wilhelm II av Tyskland har i etterkant fått tilnavnet «byen hjelper.» En ny byggeskikk ble benyttet og denne gangen i et mer robust material – nemlig mur.
Etter gjenreisingen var Ålesund en av Europas mest moderne byer og har i all ettertid vært kjent for sin arkitektur i Jugendstil.
En total katastrofe ble på kort tid snudd til en enorm suksess! Gjenoppbyggingen var kun mulig med å tenke nytt - samarbeide og ved å skape gode relasjoner.
Bygge bransjen har alltid vært i utvikling – og vi står igjen overfor et temposkifte!

Jugendkonferansen 2024
Jugendkonferansen 2024
Jugendkonferansen 2024
Jugendkonferansen 2024
Jugendkonferansen 2024
Jugendkonferansen 2024
Jugendkonferansen 2024
Jugendkonferansen 2024
Jugendkonferansen 2024
Jugendkonferansen 2024
Jugendkonferansen 2024
Jugendkonferansen 2024
Jugendkonferansen 2024

Har du spørsmål?
Kontakt martine@nemitek.no

Powered by Labrador CMS