Kim Andre Johnsen er oppmåler for Fellesforbundet, og ser daglig hvor mange fordeler man får som bedrift og som rørlegger ved å bruke akkordtariffen.

Uante inntjeningsmuligheter med akkordtariffen

– Akkordtariffen har omtrent at å si for hvordan Norges rørleggerbedrifter prosjekterer – selv om ikke alle er klar over den, og alt for få bruker den aktiv, mener Fellesforbundets oppmåler Kim André Johansen.

Published Last updated

Kim André er selv utdannet rørlegger og er i dag ansatt som oppmåler for Rørleggernes Forening i Trondheim. Han ser selv fordelene ved bruk av akkordtariffen ute på byggeplasser hver eneste dag, og ønsker at flere skal åpne øynene for akkord.

Den ligger til grunn for det aller meste av prisingen som gjøres i rørbransjen. Arbeidet som gjøres her kommer alle til gode – små, som store bedrifter.

Akkordtariffen sier for eksempel noe om hvor lang tid det skal ta å montere en do eller legge et rør, ut fra forskjellige dimensjoner. Når man bruker akkordtariffen, blir arbeidet målt i etterkant av oppmålere fra foreningene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden – Rørentreprenørene og Fellesforbundet. Når arbeidet er ferdig oppmålt, får man en total målesum som er basert ut fra prisene i akkordtariffen. Denne summen fordeles da ut for alle akkordtimene på prosjektet og man kommer frem til en timespris for akkordtimene for det arbeidet som er gjort.

For de aller fleste innebærer det at de får betydelig økt fortjeneste når de jobber etter akkordtariffen, som gjør mye for både fakturering og effektivitet.

– Akkorden ligger til grunn i et hvert KS-system for rørbransjen, som Cordel. Men det er det ikke mange som tenker over, sier Jon-Aril Hagen, oppmåler for Rørentreprenørene Norge – Oslo og omegn.

Bedre arbeidsvilkår med god flyt

– Akkordtariffen gjør mye for arbeidsmoralen, faginteressen og samhold på arbeidsplassen. Den fører også til mye høyere effektivitet, noe vi dessverre ser har sklidd litt ut i bransjen. Der det blir jobbet akkord, øker både eierskapsfølelsen til jobben og effektiviteten. Det handler om å planlegge, lage et system og et samarbeid som får arbeidet til å flyte. Jo bedre det flyter, jo bedre er det for de som er på jobben og for bedriften, sier Johansen.

Ved en av de siste målingene Fellesforbundet i Trøndelag gjorde på en arbeidsplass kom det frem at det hadde holdt med 2-3 rørleggere på jobb der bedriften hadde beregnet 6-7 rørleggere. Dette gjorde at bedriften fikk brukt de andre rørleggere som var planlagt på dette prosjektet, på andre prosjekter der behovet var større.

– Fastlønna er allerede høy i enkelte bedrifter, og på vei opp, samtidig som vi ser at effektiviteten i bransjen er på vei ned. Med 'akkorden' kan bedriftene snu denne trenden, samtidig som de får en høyere avkastning selv. De ansatte sitter også igjen med en del av «kaka» selv, sier Johansen.

Positivt å bli målt

– Jeg tror kanskje mange er redde for å bli målt. Men det er ikke skummelt! Vi dømmer ikke, vi ønsker bare å hjelpe til med å utvinne de ansattes samt bedriftens potensiale – og å samtidig løfte fagkunnskapen og seriøsiteten i bransjen vår, sier Johansen, og legger til:

– Det er også noe i det at når du ikke har kunnskap om noe, er det vanskelig kanskje å ta tak i det. Man vet ikke hvor man skal begynne. Jeg vil oppfordre folk til å ta kontakt og spørre om informasjon i sine lokale avdelinger, eller i sin egen bedrift – da tror jeg fort at vi får flere brukere av akkordtariffen.

Basen er nøkkelen i akkordlaget

– Hverdagen vår når vi kommer ut til nye baser som ikke har målt før – at de er altfor mye folk, gjerne inne på en jobb. De bommer med bemanninga, sier oppmåler Jon-Aril Hagen i Rørentreprenørene Norge – Oslo og omegn.

Han understreker viktigheten av at basen er en person som tør å ta ansvar og samarbeide.

– Vi kommer ofte til byggeplasser der samarbeidet mellom basen og prosjektledere er ikke-eksisterende, og der basen ikke tør å gå inn til prosjektlederen, eller der prosjektlederen ikke er til stede. Heldigvis kommer vi like ofte til byggeplasser der dette går veldig fint også, og det er der basen har tradisjon for å jobbe akkord. Vi ser veldig stor forskjell på de som har tradisjon og ikke tradisjon, sier Hagen.

Rørentreprenørene Norge tilbyr baskurs, med lavere pris for medlemmer. Les mer om baskurset her.

Kontinuerlige endringer i akkordtariffen

– Akkordtariffen i de fleste fag blir oppdatert kontinuerlig, det skjer også ting med tariffer som ikke har vært mye brukt siden 90 tallet. Både med tanke på pris og HMS har det skjedd en del de siste årene. Det kommer nye deler og nye systemer som også effektiviserer og hjelper bransjen, sier Johansen.

Det er også i Fellesforbundet satsning på gang når det gjelder 'akkorden', både i form av veiledere og kampanjer. Dette vil bidra til å øke informasjonen og tilgjengeligheten til dagens brukere og for fremtidens akkordbrukere. Der jobbes det med at akkordtariffen skal bli lettere å forstå for dem som ikke har jobbet mye med den tidligere.

– Inviter meg gjerne inn så kommer jeg og gir både rørleggere og prosjektledere informasjon rundt akkorden, sier Johansen.

Powered by Labrador CMS