Dårlig vannkvalitet spiser opp pumpene

Frekvensstyrte pumper er hjertet i et moderne varmeanlegg. Ekspert på vannkvalitet mener dårlig vannkvalitet i mange anlegg gjør at nye pumper fort tar kvelden.

Published

– Det er et kjempeproblem som kan ødelegge pumpene på svært kort tid, sier Van Ha Doan.

Som å strø sand i skisporet

Han er en av landets fremste eksperter på vannkvalitet og mener at dårlig vannkvalitet spiser pumpene i varmeanlegg, og ofte spises de opp på svært kort tid.

– For at pumpene skal fungere i mange år er de avhengig av å pumpe rent vann. Man må derfor sjekke vannkvaliteten i systemet. Gjør man ikke det, så er sjansene store for at systemet har en vannkvalitet som sliter på pumpene, men også de andre komponentene i systemet, sier Doan.

Han forteller at mange er kjent med dette problemet, men at likevel er få som foretar den nødvendige kontrollen av vannkvaliteten i systemene.

– Dårlig vannkvalitet i et slikt varmeanlegg kan best sammenlignes med å fylle sand i motoren eller å strø sand i skisporet. Alle forstår at det er uheldig, men effekten i moderne pumper er akkurat den samme. Etter bare én måneds bruk kan man se tydelig slitasje i pumpen og etter bare noen få måneder kan pumpen være ødelagt. Dette er pumper med en estimert levetid på 15 år, sier Doan.

Tre ting man må gjøre

Doan mener imidlertid at problemet er ganske enkelt å løse. Det handler i bunn og grunn om å forebygge korrosjon i systemet.

– Vannet er energibæreren og dermed den viktigste komponenten i et slikt vannbårent varmesystem. For at systemet skal fungere som tenkt må vannet være rent og da må man unngå korrosjon og dannelse av partikler, sier Doan.

Han forteller at det første må man unngå er at det er luft i systemet. Det andre er at vannet må inhiberes, behandles, for å forebygge dannelse av partikler.

– Det tredje man må gjøre er å montere et filter som fanger opp de partiklene som finnes. Ingen systemer er nemlig helt uten partikler. Ved å montere filter fanger man opp disse partiklene slik at de ikke sliter på og ødelegger pumpene, sier Doan.

Ny vann-veileder kommer

Doan leder også arbeidet med å utvikle nye krav til vannbehandling i en europeisk standard som heter Design av kjøleanlegg, et arbeide som er initiert av NemiTek.

– Standarden skulle egentlig vært ferdig i 2021, men det har vært en del høringsprosesser, samt andre utsettelser, som gjør at arbeidet er noe forsinket. Målet er at arbeidet med standarden skal være ferdig innen september 2022, sier Doan.

Da vil alle leverandører ha én standard å forholde seg til, noe som innebærer at det også blir enklere for de som jobber med prosjekteringen av slike vannbårne varmeanlegg.

– Det har vært mye forvirring rundt dette, da flere av leverandørene har hatt ulike standarder. Når den nye standarden er på plass må alle, både leverandører og installatører, forholde seg til denne standarden. Vi jobber parallelt med å få på plass en veileder som ytterligere skal forenkle dette arbeidet. Målet vårt er at den skal være på plass i løpet av tredje eller fjerde kvartal, sier Doan.

Powered by Labrador CMS