Kurs: Ventilert inneklima

Kurs: Ventilert inneklima

- Faktorer som påvirker inneklimaet og metoder for å tilfredsstille krav fra ulike instanser

Inneklimaet i et bygg påvirkes av mange ulike faktorer, og regelverket som legger føringer for hva som definerer et godt inneklima er sammensatt fra flere ulike instanser. Kurset setter fokus på de ulike faktorene som påvirker inneklimaet og hvilke lover, forskrifter, veiledere og føringer som påvirker valgene vi tar for å skape gode bygg.

Finn ditt nærmeste kurs og meld deg på!

Powered by Labrador CMS