SAMSNAKKER: Bjarne Haugland og VVP håper at bransjen blir flinkere til å snakke sammen. (Arkivfoto)

Utlendinger overtar

VVP-sjef Bjarne Haugland er opptatt av at forskning og utvikling ikke må flyttes ut av landet.

Published

Flere av VA- og VVS-produsentene får utenlandske eiere. VVP-sjef Bjarne Haugland er opptatt av at forskning og utvikling ikke må flyttes ut av landet. Jevnt over ser medlemmene hans lyst på fremtiden.– Det er viktig å skille mellom «nice to have» og «good to have», sier Bjarne Haugland. Den daglige lederen for VA og VVS produsentene VVP snakker om en analyse som forteller om optimistiske leverandører. Han er mest bekymret for dem som er altfor optimistiske:– Noen er mer fremoverlente enn andre. De forstår og tar høyde for et marked i rask endring. Jeg er mer engstelig for dem som tenker at de allerede har gjort de viktigste endringene. De som er fremoverlente, de ser nye muligheter og arbeider med dem. I det øyeblikket man tenker at «nå er jeg på plass», da kan det fort være slutt, advarer han.

Markedet vokser

VVP har fått rådgiverne i Zync til å intervjue både medlemmer og andre i og rundt bransjen. – Produsentene uttaler eksplisitt at de ser ikke utfordringer – de ser muligheter, forteller Haugland. – Markedene for kvalitetsprodukter vil vokse.Undersøkelsen trekker likevel frem noen punkter der produsentene selv ser at de må bli bedre: Digitalisering, innovasjon, samhandling – og forholdene til grossistenes egne merkevarer, den uoversiktlige prisstrukturen og balansen mellom produsent og grossist.

Emv-advarsel

Haugland advarer grossister og kjeder mot å satse for mye på sine egne merker. Da risikerer de at merkevareleverandørene tvinges til å finne andre kanaler å selge gjennom.– Norge er som skapt for grossistdistribusjon. Brorparten av omsetningen til VVP-medlemmene går derfor gjennom grossistene. Med egne merkevarer blir det til at man konkurrerer med sin egen kunde. Den konkurransen er naturlig nok både utfordrende og svært vanskelig å vinne, sier han.

Rapporterer egne feil

– Digitalisering er et tema som opptar VVP-bedriftene på flere plan. Du selger produkter, men da hører det også med en informasjonsflyt som blir mer og mer krevende, konstaterer Haugland.Det gjelder å skille mellom «må ha» og «kjekt å ha». – Det kommer veldig mye der ute som er kjekt å ha, men som det ikke er verdt å bruke mye ressurser på, sier Haugland.

Markedet vil mer og mer ha produkter som har et digitalt element i seg. Tingenes internett gjør at produktene kan utløse forskjellige handlinger, rapportere verdier, melde fra om sine egne mulige feil og dermed sørge for at de kan vedlikeholdes før ting kollapser.

Forskjellene er store mellom de synlige produktene og de tekniske produktene, men digitaliseringen angår alle. Derfor må hver enkelt følge med på sitt eget segment og tilby markedet det som markedet selv ikke vet at det trenger, råder Bjarne Haugland. I Norge har bransjen en fordel i at kundene er positive til teknikk.

OPTIMISTER: Produsentene ser positivt på fremtiden, viser undersøkelsen blant VVP-medlemmene. Med egne merkevarer blir det til at man konkurrerer med sin egen kunde. Bjarne Haugland

Færre norske eiere

– Både innovasjonstakten og globaliseringen går raskere og raskere. Konkurransen skjerpes, og bedriftene blir stadig større blant annet ved at produsentene kjøper hverandre, peker han på.– Dessverre har myndighetene i for liten grad klart å legge til rette for å beholde og utvikle norsk eierskap. Også i vannbransjen havner derfor stadig flere av bedriftene på utenlandske hender, sier han.– Det kan i seg selv være helt greit så lenge det ikke betyr at også all innovasjon havner utenlands. Vi trenger sårt til forskning og utvikling i Norge slik at næringen kan være med og bidra til at blant annet høyskoler og universitet utvikler seg i et nært samarbeid med industrien.

Savner møteplass

Haugland konstaterer at samfunnet står overfor mange store utfordringer knyttet til vann. Det krever både høy kompetanse og finansiering. I det arbeidet har VVP tenkt å være godt synlig og hjelpe medlemmene – blant annet med tilgang til samarbeid og steder der de beste tekniske løsningene kan presenteres.Han oppfordrer bransjen til å snakke mer sammen. – Det er vanskeligere å motarbeide hverandre hvis man snakker sammen. Ofte er motstand basert på manglende forståelse eller innsikt, sier han.Det blir vanskeligere hvis bransjen blir mer fragmentert. Derfor håper han at topplederkonferansen VA/VVS-Møteplass kommer på plass igjen og at flere enn bare fagpressen vil skrive mer om noe så viktig som vann.

Powered by Labrador CMS