KURS

Verdifullt for alle som prosjekterer

Både nyutdannede og erfarne vil ha stor glede av kurset Prosjektering av sanitærinstallasjoner. Det er spekket med oppdatert og praktisk rettet kunnskap.

Published Last updated

Hovedmålgruppen for kurset er ingeniører og rørleggere som prosjekterer i små og store virksomheter, samt byggdriftere som har behov for kunnskap om emnet.

– Vi kommer til å tegne og vi kommer til å dimensjonere vann og avløp. Vi kommer til å kikke på klamring og ekspansjon, plassbehov for sanitærutstyr, sluk og renner. Bare for å nevne noe, sier foredragsholder Svend Haugen.

Han er utdannet rørlegger, rørleggermester og ingeniør. Nå er han rådgiver i Norconsult hvor han har arbeidet med prosjektledelse av rehabilitering av våtrom og sanitærinstallasjoner i 15 år. Han er også medlem av opplæringsutvalget i Fagrådet for Våtrom, FFV.

Både digitalt og fysisk

Kurset Prosjektering av sanitærinstallasjoner arrangeres både som digitalt kurs og fysisk en rekke steder i landet utover våren. Også i det digitale formatet som sendes LIVE vil deltakerne få anledning til å stille spørsmål og få svar underveis.

Her kan du lese mer om kurset Prosjektering av sanitærinstallasjoner.

Utover gjennomgang av regler for dimensjonering og tegning av sanitærinstallasjoner, hvor plassbehov og eksempler på fornuftig plassering av sjakter og sanitærutstyr naturlig følger med, vil kurset også ta opp emner som behandling av takvann, vannbehandling og enkle metoder for dimensjonering av sirkulasjon og varmtvannsberedere.

I tillegg til Haugens mangeårige og dype fagkunnskap, bygger kurset på den nye boken Sanitærteknikk av Larmerud, Grimsrud og Zijdemans, samt annen faglitteratur og praktiske eksempler.

Her har du en oversikt over alle arrangementene til Nemitek framover.

Powered by Labrador CMS