Bransjen regner med fortsatt varmepumpevekst.

Prognosen slo feil, varmepumpesalget øker

Folk står i kø for å kjøpe varmepumpe.

Published

Spådommen om nedgang har vært en helbom så langt. I første kvartal økte varmempumpesalget med 15,3 prosent. Mange steder er ventelistene lange.Prognosen viste ti prosent nedgang – de reelle tallene viser femten prosent vekst. Varmepumpesalget fortsetter å øke selv etter fjorårets rekordtall. I 2018 økte salget med 27 prosent.– På sikt tror vi det er realistisk at 90 prosent av alle eneboliger har en varmepumpe, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening, Novap.

Strømprisene

Han ser strømprisene som en sannsynlig forklaring på at salget bare fortsetter å vokse:– Det har ikke vært spesielt mye kaldere i vinter enn i fjor vinter. Det kan være en modningsprosess ut fra vedvarende høye strømpriser. Strømprisene fikk masse fokus i 2018, og det kan hende det er blitt større bevissthet rundt hos folk, tror han.Samtidig som sammenhengen mellom strømpriser og varmepumpesalg er logisk, så begynner folk nå å bytte ut varmepumper for fullt.– De som er 12–15 år gamle, skiftes ut nå, sier han. Hagemoen minner om spådommen fra Prognosesenteret om at krysningspunktet kommer rundt 2022: Da vil markedet for utskifting av varmepumper være større enn markedet for nye.

Ventelister

Han opplever at det er lange ventelister for å få byttet ut oljefyren med varmepumpe.– Det varierer fra sted til sted, men jeg vet om installatører som har to måneders ventetid på luft-til-vann og væske-til-vann-varmepumpe. Det er skikkelig trøkk, og det er begrenset hvor mange hender du har, sier han, men forteller også om dem som har ledig kapasitet og kan levere de nærmeste ukene.Likevel haster det med å begynne å forberede seg på oljefyringsforbudet for dem som ikke allerede har gjort det.

Haster med oljefyr

– Den som skal skifte ut oljefyren, må komme på banen før sommeren. Hvis de venter til langt utpå høsten, er det mulig de ikke rekker å få gjort det innen 2020, advarer Hagemoen.I Sverige og Finland er utviklingen ganske lik den norske.– Det er kjempevekst i store deler av Europa, men det som skiller oss ut, er at antall varmepumper per innbygger er veldig høyt. Norge, Sverige, Finland og Estland er de fire landene i Europa med høyest dekning av varmepumper, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen.

22 234 solgt

Tallene fra Prognosesenteret forteller om jevn vekst overalt. I første kvartal i år ble det solgt 22 234 varmepumper, mot 19 285 i samme kvartal i 2018 og 16 254 i 2017. Over 90 prosent av varmepumpene er luft-til-luft. Væske-til-vann-varmepumpene øker mest, med 33,4 prosent, men selv etter den økningen er det ikke solgt mer enn 755 av dem.– Det er for tidlig å si at årsprognosen slo feil. I fjor var det en ekstrem sommer som sørget for rekordsalg, og det er fremdeles mulig at salget blir litt lavere enn i fjor hvis årets sommer blir kaldere, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

SMILER BREDT: Rolf Iver Mytting Hagemoen gleder seg over et varmepumpesalg som gjør prognosen til skamme: 15 prosent opp i stedet for 10 prosent ned. Foto: Katrine Lunke.
Powered by Labrador CMS