BRANT NED: Da huset på Sørlandet brant ned, ville ikke forsikringsselskapet betale erstatningen som eieren krevde.
BRANT NED: Da huset på Sørlandet brant ned, ville ikke forsikringsselskapet betale erstatningen som eieren krevde.

Svartarbeidende rørlegger fikk erstatning da huset han oppbevarte pengene i brant ned

Han hadde kontanter hjemme fordi han hadde arbeidet svart som rørlegger. Vanen med å ha svarte kontanter liggende, bidro til at mannen fikk erstatning etter at huset hans brant.

Published

Lagmannsretten var veldig i tvil. Men det er forsikringsselskapet som må bevise at en kunde prøver seg på forsikringssvindel, derfor blir det full erstatning til en rørlegger som arbeider svart.

Lagerplass

Det hele begynte da en bolig ble totalskadet i brann. Eieren bodde ikke i boligen; han og familien brukte den som lagerplass. Politiet mistenkte eieren for å ha tent på, men henla saken «etter bevisets stilling».

Men forsikringsselskapet nektet å utbetale forsikringssummen. Blant annet mente selskapet at eieren hadde krevd drøye 30 000 kroner i erstatning for ting som ikke var i huset. Tingretten var enig i at eieren ikke skulle få erstatningen – men eieren anket saken.

Forsvant uten spor

Mye av striden handlet om utstyr som eieren hadde kjøpt og om hvorfor det ikke så ut til å ha vært der da huset brant. Etter brannen fantes det ikke spor av en vannpumpe og en bag med snøscooterutstyr som han hadde krevd erstatning for.

Derimot hadde et vitne forklart politiet at han hadde sett to personer bære ut en sofa fra huset dagen før det brant. Det sto ikke noen sofa i huset, slik at de to ukjente personene må ha båret ut noe helt annet. Lagmannsretten utelukker heller ikke at det er disse to mulige tyvene som har forårsaket brannen.

Huseieren kom med forskjellige forklaringer på hvilket snøscooterutstyr som var kjøpt hvor, men til slutt leverte han dokumentasjon. Retten tviler på forklaringen til en kamerat som han skulle ha kjøpt noe av utstyret fra, men siden forsikringsselskapet ikke stevnet ham som vitne i saken, er det vanskelig å fastslå hva som er riktig.

Svart arbeid

Og det er her de svarte pengene bidrar til å gjøre huseieren troverdig:

«[Huseieren] har ikke kunnet dokumentere betalinger av noe av scooterutstyret fordi han hevder han har handlet alt kontant, eventuelt kontant over postoppkrav. Han har hatt kontanter liggende hjemme, dels som følge av svart arbeid i sitt yrke som rørlegger. Generelt sett vil slik manglende sporing trekke ervervet i tvil. At noen fortsatt handler kontant er imidlertid fremdeles ikke så uvanlig», skriver lagmannsretten i dommen.

Retten trekker frem flere punkter der forklaringen til huseieren virker påfallende: Han oppbevarte dyrt utstyr på et sted der familien tidligere hadde mistenkt noen for å ta seg inn ulovlig. Og han fortalte ikke om scooterutstyret første gangen han snakket med forsikringsselskapet. Derimot er det ingen grunn til å legge vekt på at han hadde hatt flere forsikringssaker tidligere, mener retten: I de tilfellene har han fått utbetaling uten at selskapet har protestert.

Retten i tvil

Agder lagmannsrett konstaterer at beviskravet i slike saker er strengt og at det er forsikringsselskapet som må bevise juks. «Det er flere forhold som trekker i retning av svik, men lagmannsretten er under tvil kommet til at det skjerpede beviskravet likevel ikke er oppfylt», heter det i dommen.

Dermed må forsikringsselskapet betale erstatning etter boligforsikringen og samtidig dekke saksomkostninger både for tingretten og lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS