NemiTek Nordvestlandet: Årsmøte avholdt

Styret på Nordvestlandet samlet seg på VVS-messen på Loen og avholdt årsmøtet med opp mot 30 deltakere tilstede. Dette inkluderte alle styremedlemmer utenom Kristine Hjørungdal. I tillegg var rådsmedlemmer Andras Knutsen og Harald Lillebø tilstede.

På årsmøtet ble årsberetningen til lokallaget presentert, samt regnskapet for 2023.

Det ble også vedtatt med akklamasjon og ta inn et nytt styremedlem, Vebjørn Farstad, som til vanlig jobber som salgsingeniør i Lindab med base i Ålesund. Det øvrige styret består slik som det er frem til neste år.

Begrunnelsen for å ta inn et nytt styremedlem er at aktiviteten i lokallaget har tatt seg betraktelig opp, og det var ønskelig å få inn ressurser til å bidra til dette. 

På kalenderen til NemiTek Nordvestlandet står befaring på det nye sykehuset i Molde, SNR, den 9. april som det neste arrangementet. Det vil bli arrangert flere arrangementer som dette, pluss de tradisjonelle. Rebusløpet skal arrangeres, Jugendkonferansen den 26. september og juleavslutning.

Powered by Labrador CMS