Instituttleder Tor Schive ved Institutt for automasjon og prosessteknologi ved UiT Norges arktiske universitet.
Instituttleder Tor Schive ved Institutt for automasjon og prosessteknologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Instituttleder Tor Schive om VVS-studentene ved UiT:

- De har gode karrieremuligheter

Behovet for ingeniører innen varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS) er stort, og nord for Trondheim er det bare UiT Norges arktiske universitet som driver slik utdanning. Våren 2021 er de første VVS-ingeniørene klare for arbeidsmarkedet.

Published

– Produktene av VVS-ingeniørens arbeid omgir oss overalt, men er ikke alltid så lett å få øye på, men det er VVS-ingeniørene som planlegger og designer de virkelig store tekniske systemene i moderne bygg. Dette er kompliserte rørsystemer som er skjult i vegger, golv og tak, og i store maskinrom, sier Tor Schive, instituttleder ved Institutt for automasjon og prosessteknologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Nytt studietilbud fra 2017

Studietilbudet ble etablert i 2017 og har delvis sin opprinnelse fra studiet i prosessingeniør. Siden dette studiet er rettet mot olje- og gassindustrien er det relativt utsatt for svingninger i markedet, og Schive så derfor over tid at en del av de ferdigutdannede prosessingeniørene gikk over til byggebransjen og begynte å jobbe med VVS.

Studietur: Fra befaringen i det 'nye' MH2-bygget på campus Breivika i Tromsø.
Studietur: Fra befaringen i det "nye" MH2-bygget på campus Breivika i Tromsø.

– Vi har sett at mange prosessingeniører i dag jobber med prosjektering av ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg og energiberegninger i rådgivende ingeniørfirma. Dessuten har Troms og Finnmark, med Tromsø i spissen, en stor byggebransje og flere store rådgivningskontorer, sier Schive.

Samarbeider med bransjen

Schive har vært opptatt av å knytte tettere bånd til arbeidslivet i regionen.

– Byggebransjen og de rådgivende ingeniørkontorene i Tromsø har vært veldig positive til etableringen av VVS-studiet, og vi har et godt samarbeid med for eksempel Sweco, GK, Cowi, Åge Nilsen og teknisk avdeling ved UNN. Vi tror at studentene har gode karrieremuligheter i regionen.

Selv om bransjen gjerne vil ha gryteklare ingeniører, så opplever Schive at entreprenørene viser interesse for tettere samarbeid for å gjøre utdanningen så nyttig som mulig.

Ukjente muligheter

– Det er vanskelig å få tak i kompetanse, både på ingeniør- og rådgiversiden. Vi ser at det er veldig få studenter som vet om mulighetene, hvilke bedrifter som finnes og hva disse gjør, sier Thomas Lavold.

Han er avdelingsleder for entrepriseprosjektene i entreprenørfirmaet GK i Troms og Finnmark og er selv utdannet prosessingeniør fra UiT.

For å engasjere VVS-studentene inviterte han nylig til befaring på et av de nyeste byggene på UiT sin campus i Breivika i Tromsø, MH2-bygget. Dette er et nytt medisin- og helsefagbygg som ble åpnet høsten 2018, hvor GK hadde ansvaret for utførelsen av VVS-anlegget.

Viktig med spissing

Selv om alle ingeniørstudier generelt springer ut fra det samme grunnlaget i tekniske fag og legger vekt på å utdanne problemløsere, så tror Lavold at VVS-utdannelsen kan tjene på å dykke enda lenger ned i faget og spesialere seg.

– Jeg tror det er viktig å spisse utdannelsen enda mer for å gjøre den så relevant som mulig for oss i bransjen, sier Lavold.

Som et konkret bidrag tror Lavold for eksempel det kan være mye å hente på at UiT jobber tettere sammen med VVS-bransjen i utarbeidelse av studentoppgaver.

Verdifullt bidrag til bransjen

Dette inntrykket deles av Sofie Ness. Hun er også utdannet prosessingeniør fra UiT og jobber i dag som prosjektingeniør hos en av Nord-Norges største rørleggerbedrifter, Åge Nilsen AS.

Sofie Ness.
Sofie Ness.

– Jeg tenker at for eksempel i forbindelse med oppgaveskriving, så er det mulighet for å få et tettere samarbeid. Det er ikke alltid vi klarer å se hva studentene kan, men hvis UiT er flink å poengtere hva studentene kan bidra med, så kan vi være med å styre de inn mot reelle problemstillinger vi har, sier Ness.

Ness mener den kompetansen VVS-studentene tar med seg gjennom studiene kan være et verdifullt bidrag til bransjen.

– Har du den tekniske bakgrunnen, så har du en god bagasje med deg. Det vil være en verdifull kompetanse for å komme inn som prosjektleder på vårt fagområde. Som VVS-ingeniør vil du jo ha en bedre forståelse for det vi bygger og hvordan ting fungerer. Og det er en klar fordel i forbindelse med kalkulasjoner og endringshåndtering i prosjekter, forklarer Ness.

Hun beskriver en arbeidshverdag med både faglige og merkantile utfordringer.
– Hverdagene er bredt sammensatt og består av generell problemløsing, vi jobber for eksempel med kontroll og balansering av anlegg, prosjektledelse, vi planlegger bruk av ressurser og framdrift, for å nevne noe.

– I tillegg er kommunikasjon utrolig viktig – både å evne å kommunisere fag og å sørge for godt samarbeid, og samtidig være tydelig med hensyn til hva som inngår i kontrakten. Dette med kontraktsforståelse er både nyttig og spennende, sier Ness.

Powered by Labrador CMS