EFFEKTIVT: Veien har vanlig asfaltdekke, hvorfra vannet via tradisjonelle rennesteinsbrønner ledes til et stabilt bærelag med stor dreneringskapasitet, hvor det også finnes et jordvarmesystem.

Danmark får sin første termovei

Den skal både ta unna regn og gi varme og kjøling til beboerne i et nytt boligområde.

Published

Landets første termovei ser snart dagens lys i boligområdet Vestergårdsmarken i Hedenstad Kommune på Midt-Jylland, melder nettavisen Energy-supply.dk.

Termoveien skal svare på to av tidens største klimautfordringer. Veien kan både håndtere store mengder regnvann og produsere bærekraftig varme. Den skal kobles sammen med et termo-nett som kan levere varme og kjøling til områdets beboere. Samtidig sørger veien også for at vannet tas unna, og de to prosessene støtter hverandre.

Virkelig et kinderegg

– Det er et sammenhengende system hvor 1+1 gir 3. Veivannet dreneres ned i veigrunnen, hvor det er bygget inn et jordvarmesystem. Risikoen for oversvømmelser reduseres, samtidig som vi kan ta energi ut av vannet og bruke den til oppvarming og kjøling i de omkringliggende husene, sier Theis Raaschou Andersen ifølge nettavisen.

Han er forskningssjef ved VIA University College og prosjektleder for termoveien.

Administrerende direktør Daniel Kristensen i ABK-Qviller, som tipset NemiTek om saken, synes prosjektet virker smart.

– Det løser utfordringer med overvann, klimakjøling og varmetilførsel i ett og samme prosjekt. I Norge kunne man kanskje også kombinert med snøsmelteanlegg, sier han.

Bærelag og veigrunnen

Selve veien har alminnelig asfaltbelegning, hvorfra vannet med tradisjonelle rennesteinsbrønner ledes ned til et spesialdesignet bærelag i veigrunnen. Det har så stor dreneringskapasitet at det kan oppmagasinere regnvannet etter samme prinsipp som en faskine, også kalt french drain.

I veigrunnen legges det jordvarmeslanger, som fungerer særlig godt når det er vann omkring dem. Disse slangene samler opp varmen fra regnvannet og den omkringliggende jorden, som så leveres til de boligene i nærområdet.

I tillegg er termoveien tilknyttet to jordvarmebrønner gjennom et termonett. Det er en lokal og kollektivt organisert varmeforsyning kjent fra fjernvarme, men med individuelle jordvarmepumper. Gjennom å kombinere termoveien med jordvarmebrønnene, kan anlegget i tillegg til varme også levere kjøling til husene.

– På denne måten kan man utnytte det store varme- og kjølepotensialet det er i det øverste jordlaget, sier Raaschou Andersen

Klimaveien ga retningen

De første forsøkene med denne type veier startet i 2018 ved en barnehage, hvor en 50 meter lang klimavei ble anlagt i Hedenstad. Så langt har klimaveien levert all energien barnehagen har hatt bruk for.

Det er de positive resultatene som gjør at man oppskalerer prosjektet med en versjon to av klimaveien – altså termoveien. Nå kan forbrukerne koble seg på termonettet og via deres egne varmepumper få levert bærekraftig varme og kjøling.

– Termoveien har et stort potensial på landsplan og støtter den grønne omstillingen, hvor vi i Danmark har forpliktet oss til å fase ut fossilt brensel senest i år 2050. Sentralt står de områdene som ikke dekkes av fjernvarmenettet, og hvor beboerne typisk får levert energien gjennom olje- eller pelletsfyr. Her kan termoveien i samspill med et termonett levere et bærekraftig og desentralisert fjernvamenett til beboerne, sier Raaschou Andersen.

Powered by Labrador CMS