RØRPANT: Thorn Fredrik Hemsen etterlyser et retursystem for rørtekniske produkter som er like godt organisert som systemet for flaske- og bokspant.

ENERGI OG MILJØ

– Vi må ha en returordning for rørtekniske produkter

De lever av å selge varer. Likevel har de ambisjoner om ombruk. – Vi skal ha fem prosent ombruk innen 2025. Det er et tydelig signal, men også en stor økonomisk kostnad, sier Armaturjonsson-sjef Thorn Fredrik Hemsen.

Published

Armaturjonsson selger for 350 millioner kroner i året. Det vil si at ombruksambisjonen vil føre til 17,5 millioner lavere salg. I dag høres det ikke spesielt lurt ut. Men det er lurt å ha tanker rundt sirkulærøkonomi, og nye forretningsmodeller vil tvinge seg frem, spår Hemsen.

Holdningsendring

– Vi må sikre at vi forlenger levetiden på produktene, og så må vi endre noen holdninger der ute og tenke sammen på hvordan vi kan klare å få til dette. Nå jobber vi med et pilotprosjekt sammen med Ahlsell, forteller han.

Det som trengs, er et skikkelig system for returen.

– Det spiller ingen rolle om du kjøper Ringnes eller Hansa – alt går i samme hullet når du panter. Vi må ha en returordning for rørtekniske produkter som er satt i system på samme måten, mener Thorn Fredrik Hemsen.

Kan selge dokumentasjon

Bransjen må gjøre ting i fellesskap og tenke større, oppfordrer forretningsutvikler Sturla Ingebrigtsen i Trox Auranor.

KRAV: Det går ikke an å forlange at brukerne skal sitte i et bygg med trekk og støy selv om det er installert brukte produkter, sier Sturla Ingebrigtsen.

– Vi kan ikke bare tenke på donorbygg, mottaksbygg og masse lagerplass. Vi må tenke som om dette var nye varer og få det opp i større skala, sier han.

Trox Auranor gir kundene råd om hvordan de kan tenke ombruk.

– Vi kommer til å ta imot en god del produkter som må dokumenteres på nytt. Kanskje dokumentasjon må være en tjeneste for oss på samme måte som å selge et nytt produkt? lurer Ingebrigtsen.

– Vi må stille de samme kravene som til nye produkter. Vi skal ivareta inneklima og energiforbruk. Du skal ikke sitte i et bygg med trekk og støy bare fordi det er ombruk, sier han.

Forlenger levetiden

Ventilasjonsaggregater kan ombrukes, fastslår regionsjef Vegel Bagayan i Swegon.

AUTOMATIKK: Vegel Bagayan og Swegon bytter slitasjedeler, utstyrer aggregatene med ny automatikk og forlenger levetiden.

– Når vi skifter ut slitasjedeler, kan vi øke levetiden til tilsvarende det som nye produkter har. Ombruk av aggregater har blitt oversett, mener han.

Swegon har hatt et pilotprosjekt i noen år. Da er det snakk om en kortsiktig løsning, i påvente av at det kommer noe mer varig:

– I samarbeid med andre i bransjen har vi sett på flere aggregater og sett at de kan gjenbrukes. Ytelsene har ikke endret seg nevneverdig, sier Bagayan.

Utfordrer industrien

Det blir enklere å omsette brukte byggevarer. Det kan gå ut over markedsposisjonen til dagens leverandører, spår Camilla Laastad. Arntzen de Besche-advokaten er for tiden en del av den internjuridiske avdelingen til Multiconsult.

RÅDGIVERE: Rådgiverne blir mer sentrale med nye regler, forklarer advokat Camilla Laastad.

Når det er gjort endringer i forskriften om dokumentasjon av byggevarer, dok, men ikke i de tekniske kravene til et byggverk, betyr det at rådgiverne blir mer sentrale, sier hun.

– I og med at kravene i dok ikke gjelder lenger for byggevarer som tas ut av et bygg og som ikke er endret vesentlig, har vi fått en ansvarsforskyvning. Aktørene i byggeprosjektet må fortsatt kunne dokumentere at byggevaren har forsvarlige egenskaper, sier Laastad.

Powered by Labrador CMS