USIKRE TIDER: Assemblin-innkjøpssjef Geir Nygaard tror råvare-kostnadsveksten vi nå er vitne til vil koste noen konkurser. Særlig blant utførende bedrifter.

ARBEIDSLIV

Historisk høye råvarepriser rammer VVS-bransjen

Byggenæringen og VVS-bransjen treffes av en kraftig bredside i form av stadig dyrere råvarer og en rekke forverrende faktorer. Hva med konsekvensene?

Published

For ikke bare skyter prisen på stål til værs. Høye oljepriser fører også til dyrere isolasjonsmaterialer og oljebaserte produkter som PVC.

Markant oppgang i råmaterialkostnader kommer imidlertid på toppen av pandemi-etterslep og Ukraina-krigens følger – som uro i forsyningskjeder og transportkostnader til himmels. Dette iblandet svak kronekurs, skyhøye energipriser, lavere tilgang på kvalifisert personell og flere varslede renteøkninger, har vi oppskriften på en perfekt storm.

For å gi en pekepinn på hvor vinden i VVS-bransjen blåser, hvilke konsekvenser alt dette kan ha, og ikke minst hvordan forbrukerne rammes, stilte vi fire likelydende spørsmål til fem ulike bransjeaktører.

Det skulle bli lettere sagt enn gjort å få dem i tale. Mer om det senere.

– Særs bekymringsfylt

Geir Nygaard, innkjøpssjef (CPO) i Assemblin.

Hva tenker du sommerens prisjustering på stål?

– Vi vet allerede hvordan det ser ut totalt og i alle detaljer, det har ikke dempet seg noe, og det ligger fortsatt på historisk høye nivåer. Det som er særs bekymringsfylt er at priser øker i stor størrelse på allerede rekordhøyt prisnivå.

– Det varierer også mye mellom aktører og innkjøpskanaliseringer som både skaper muligheter og utfordringer. Vi ser dog positivitet på flere områder for råstoffprisutvikling, stålprisbørs og legeringer som har godt ned siste måned og er prognosert fortsatt ned uten at det har slått seg positivt ut i varslede prisendringer hos våre grossister.

– Det er særdeles viktig at vi har transparente priser som følger utvikling også ned som vi nå ser i blant annet for trelast. Blir spennende å se utviklingen for VVS fremover.

Hva tror du blir konsekvensene av økningen?

– Konsekvensene kan blir store. Både med prosjekter som stopper opp og fremtidige prosjekter som blir lagt på is. Budsjettere og estimere prosjektpriser er meget uforutsigbart og vanskelig – ser tydelig flere segmenter som allerede er i endring.

– Når det gjelder utførende tror jeg vi vil se noen konkurser samt at det blir og vil tvinge seg fram endringer i innkjøpsatferd. Tenker at strategiske veivalg blir utrolig viktig og ikke minst å styre og kontrollere sitt innkjøp.

– Vil gå på veldig store tap

Hvordan vil kundene merke dette?

– Kundene vil merke høyere kostnader på utførende tjenester og også mindre forutsigbarhet i et lite oversiktlig prisbilde. Ser ut som at vi i dag har i det store og hele kontroll på tilgjengelighet, men det er store leveransetider på en del produkter.

– Kunder kan oppleve forsinkelser i leveranser og fremdrift i prosjekter. Planlegging blir en nøkkelord og ikke minst optimale materialvalg.

Tror du de økende prisene kan føre til at bedrifter må legge ned?

– Helt klart, som jeg har nevnt. De som ikke har lest kontraktene godt nok og ikke forhandlet seg prisforhandlingsrom vil gå på veldig store tap, sier Nygaard.

Rørgrossistene om koronatiden: – Overraskende bra aktivitet

Vil ikke spekulere

NemiTek har kontakter flere av grossistene, men henvendelsene har ikke blitt besvart. Imidlertid svarer divisjonsdirektør i Ahlsell, John Thomas Blandhoel, at han ikke ville svare:

– Det er ingen poeng å si noe om dette i media nå som våre kunder har fått nye priser og kan se hva som gjelder fra juli. Å spekulere i konsekvens og om det blir nedleggelser vil jeg ikke bidra til spekulasjoner om.

Lignende respons fikk vi fra Heidenreich. Via markeds- og bærekraftsdirektør, Kjetil Grønbakken, svarer administrerende direktør, Bjørn Moen:

– Det er så mye usikkerhet rundt dette temaet i både vår bransje og alle andre bransjer at vi har ingen uttalelse om dette.

Powered by Labrador CMS