LEVERES PÅ BYGGEPLASS: Sjaktene kommer ferdig bygget til byggeplass og heises så inn for så å kobles opp mot resten av anlegget i bygget.

Ser stort potensial for prefabrikkerte sjakter

Er prefabrikkerte sjakter en del av løsningen for en mer bærekraftig byggebransje? Ja, mener Allier Gruppen i Bergen som nylig har gjennomført et pilotprosjekt hvor deres nyutviklede, prefabrikkerte sjaktløsning, har blitt testet ut i praksis.

Published

– Vi har utviklet en komplett, prefabrikkert teknisk sjakt, som både bidrar til bærekraftig utvikling og effektiviserer prosjektgjennomføringen, sier Eirik Fossmark Lohne, daglig leder i Tevas, et av selskapene i Allier Gruppen.

– Jo, vi tenker på sjakter

I denne artikkelen i november gikk Inger Halvorsen fra Sig. Halvorsen i Stavanger ut og sa at det var for lite fokus på sjakter og fortalte at Rørentreprenørene Norge derfor etablerte en egen «sjaktgruppe».

Fossmark Lohne avviser ikke at fokuset i næringen har vært lite, men forteller at Tevas og Allier Gruppen i Bergen over lengre tid har jobbet med denne problemstillingen.
– Næringen har satt seg tydelige mål om å redusere 50 prosent av utslippene innen 2030. Med ny teknologi og nye arbeidsmåter, som for eksempel bruk av prefabrikkerte løsninger, har vi gode forutsetninger for å klare dette. For å være en del av løsningen har vi i lang tid arbeidet med å utvikle en komplett, prefabrikkert teknisk sjakt, sier Fossmark Lohne.

Reduserte kapp og svinn

Den nyutviklede løsningen ble altså nylig testet ut på et av Bonavas byggeprosjekter i Bergen. Fossmark Lohne forteller at de etablerte ni sjakt-stammer på fem etasjer som var ferdig utrustet med all teknisk infrastruktur, med unntak av elektro-skapet, da dette ikke var mulig med romløsningen i det aktuelle prosjektet.

Det tekniske i sjaktene ble prefabrikkert på selskapets verksted i Kjerreidviken og sammensatt hos FABTECH på Ågotnes. Deretter ble de ferdige, prefabrikkerte sjaktene, levert på byggeplass, før de ble heist inn med mobilkran.

PRODUKSJON: Alle sjaktene ble prefabrikkert på selskapets verksted i Kjerreidviken og sammensatt hos FABTECH på Ågotnes.

– Oppdraget var å levere teknisk anlegg til 45 nye leiligheter fordelt over fem etasjer. Vi utarbeidet et forslag med vår prefabrikkerte sjaktløsning som har tilgang for service, vedlikehold og inspeksjon via en dør i hver leilighet samt lekkasjedeteksjon, sier Fossmark.

Han forteller at innheisingen gikk bra og alle tilknytningspunkt traff på angitte mål. Alt i alt var resultatet svært positivt.

– Vi flyttet cirka 1500 timer fra byggeplass til produksjonslokale, hadde mye mindre kapp og svinn enn i tradisjonelle prosesser og reduserte både direkte og indirekte utslipp betydelig, sier Fossmark Lohne.

Krever holdningsendring

Den aktuelle sjaktløsningen strekker seg over 15 meter og krever derfor en solid struktur. Kostnadsmessig er den derfor dyrere enn mer tradisjonelle metoder.

– Men ser vi på de positive miljøeffektene og det potensiale som ligger i en prefabrikkert løsning med blant annet effektivisering av produksjonen, så vil det totalt sett være en lønnsom investering, sier Fossmark Lohne.

Han mener også at man kan vurdere å bruke sjaktstrukturen som et bærende element i byggkonstruksjonen som igjen vil gi en gevinst i tillegg til installasjonstid. Det er imidlertid én faktor som er avgjørende for at man skal lykkes med slike prefabrikkerte løsninger.

– Det krever en betydelig holdningsendring og bransjeaktører som er seg sitt ansvar bevisst. Spørsmålet er om bransjen moden nok til å tenke nytt, spør Fossmark Lohne.

Han mener blant annet at den tekniske entreprenøren må involveres mye tidligere i prosessen enn det som er vanlig i dag. Ved tidlig involvering kan arkitekt og teknisk entreprenør sammen tilrettelegge for effektiv installasjon og mer vedlikeholdsvennlige sjaktløsninger.

– Det kreves at alle involverte ønsker og klarer å omstille seg fra prosjektplanlegging til etablering av en mer sømløs produksjonslinje enn det som er vanlig i dag, sier Fossmark Lohne.

Potensielle fallgruver

Selv om Fossmark Lohne er pre prefabrikkerte løsninger, så påpeker han at det er noen fallgruver. – Bruk av prefabrikkerte løsninger krever millimeterpresisjon. Det kan ikke være noe avvik i de tverrfaglige grensesnittene. Noen typiske fallgruver er avvik i betong mellom etasjene og plassering av baderomskabiner, sier Fossmark Lohne.

Her skryter av betongentreprenøren i det aktuelle prosjektet, men trekker samtidig frem at det krever en god kommunikasjonsinnsats gjennom hele prosessen.

– Når det gjelder baderomskabiner er vår erfaring at det kan være vanskelig å få detaljerte nok tegninger fra leverandøren. Det er mange mål som skal matche hos forskjellige leverandører, og vi hadde mange runder med kommunikasjon frem og tilbake for å få den nødvendige informasjonen før vi kom i mål. Uansett fallgruver og utfordringer, potensialet for prefabrikasjon er stort, sier Fossmark Lohne.

Powered by Labrador CMS