KAN UNNGÅS: Mer enn 60 prosent av de innrapporterte ulykkene internasjonalt skjedde under service og vedlikehold.

Slår alarm om sikkerhet under gassarbeid:

Frykter enda flere ulykker i fremtiden

60 prosent av ulykkene med kjøleanlegg skjer under vedlikehold. Og lite blir gjort for å lære av feilene. Nå vil IIR ta grep.

Published Last updated

I februar i fjor smalt det i et ammoniakk-anlegg i India. En kjøletekniker døde, 300 personer i bygget ble evakuert. Noen måneder senere ble et kjøpesenter i Tyskland evakuert etter lekkasje av giftig kuldemedium. Sist høst måtte et stort antall kunder rømme fra et kjøpesenter i København. En rørledning hadde sprunget lekk og ammoniakk strømmet ut. Dette er bare tilfeldige eksempler på medieomtale av de mange ulykkene i fjor.

– Det kommer nok som en stor overraskelse på mange, men faktisk skjedde mer enn 60 prosent av de innrapporterte ulykkene internasjonalt under service og vedlikehold, fortalte Alexander Cohr Pachai på siste Norsk Kjøleteknisk møte.

Han er teknologidirektør i Johnson Controls og leder også den internasjonale gruppen IIR WG Refrigeration Safety.

Eksplosivt problem

– Det er fare for at antallet ulykker vil øke kraftig i årene som kommer. Ikke minst i Europa er det et stort trykk for å øke farten i utfasingen av F-gasser, og de erstattes gjerne med brennbare kuldemedier. En stor del av Europas oljefyrer og andre boilers vil måtte fjernes og erstattes av for eksempel varmepumper. Dette vil gi et enormt opplæringsbehov, framholder Pachai.

Han sier det i Storbritannia i dag er rundt 1000 varmepumpeteknikere, mens om lag 120 000 mennesker jobber med ulike typer boilers. Samtidig vet man at dårlig kunnskap om produktene er en vanlig grunn til ulykkene.

Derfor har International Institute of Refrigeration (IIR) satt ned flere arbeidsgrupper under initiativet Refrigeration Safety. En viktig prioritering er å sikre læring.

– Vi skal se på hvordan vi kan samle inn og organisere informasjon om ulykker. Så langt har denne informasjonsinnhentingen skjedd litt tilfeldig, men jeg ser for meg at man kan opprette en database hvor man kan søke i den akkumulerte informasjonen, sier Pachai i en oppdatering til NemiTek.

En annen arbeidsgruppe skal jobbe med analyse for å trekke lærdom av ulykker, og en tredje skal se på hvordan informasjon og anbefalinger kan spres til relevante målgrupper.

Holdninger er avgjørende

– Arbeidet har tatt litt lenger tid en planlagt, fordi IIR måtte avklare noen spørsmål om konkurranseregler og prosedyrer. Det har vi fått, så nå kan arbeidet starte for fullt, sier Pachai.

Selv om analysearbeidet ikke er kommet i gang ennå, er han overbevist om at mange ulykker kan unngås med de riktige holdningene.

– Sikkerhet må bli sett på som den naturlige oppførselen. Ledelsen må gå i front for å løfte temaet, og sikkerhet må være noe alle snakker om og diskuterer hvordan man kan forbedre. Og så må vi altså få spredt det vi lærer om måter å unngå ulykker, oppsummerer Pachai.

Han framholder at de fleste ulykker kunne vært unngått. Og at de fleste ulykker, uavhengig av hvilket kuldemedium som benyttes, kan forklares med menneskelige handlinger – eller fraværet av slike.

Powered by Labrador CMS