UT I ARBEID: Rørleggerbedriften ville trygge arbeidsplassene og få permitterte tilbake i arbeid og lot være å betale ut bonus.

DOM

Frifunnet for å stoppe rørleggerbonus

Rørleggerne hadde bonusavtale, men bedriften sa nei til bonus da covid-tiltakene gjorde fremtiden usikker.

Published

Den nordnorske rørleggerbedriften var i sin fulle rett til å droppe bonusen i usikre tider. Det slår Hålogaland lagmannsrett fast.

800.000 i lønn

De tjente godt over tariffen, men så måtte de permitteres. To rørleggere gikk til sak mot den tidligere arbeidsgiveren sin for å få utbetalt bonus.

Tidligere hadde de fått en pen bonus. I 2018 fikk de justert månedslønnen opp til 53.000 kroner. I tillegg skulle de få to prosent av overskuddet i bedriften i bonus. For 2018 ga det dem 163.000 i ekstrautbetaling.

Så ble de permittert. Det skjedde da regjeringen stengte landet i 2020. Litt senere sluttet begge i jobben: De forhandlet med arbeidsgiveren om å fortsette, men de ble ikke enige.

Usikkerhet

Sommeren 2020 vedtok generalforsamlingen i rørleggerbedriften at det ikke skulle betales ut bonus for 2020, på grunn av usikkerheten rundt koronapandemien, selv om bedriften gikk med overskudd da. Et år senere ble det samme besluttet for 2020.

Senere har saken gått flere runder. Først var forliksrådet enig med bedriften. Så fikk rørleggerne medhold i tingretten: Bedriften skulle betale dem rundt 135.000 kroner hver. Men den dommen har lagmannsretten snudd på hodet: Rørleggerne får ikke bonus og må i stedet ut med 174.000 kroner i sakskostnader.

Svart på hvitt

Hålogaland lagmannsrett slår fast at det er ordlyden i avtalen som gjelder, med mindre det går an å dokumentere at partene har ment noe annet enn det som står. Det gikk ikke an i dette tilfellet.

I avtalen står det at rørleggerne skulle få to prosent av overskuddet i 2018. Fra og med 2019 forbeholder rørleggerbedriften seg retten til å regulere satsen. En slik ensidig endring er innenfor arbeidsgivers styringsrett, konstaterer lagmannsretten. I motsetning til løpende lønn – altså de 53.000 per måned som rørleggerne allerede hadde fått mens de arbeidet i bedriften.

Trygge arbeidsplasser

– Den økonomiske usikkerheten i forbindelse med koronapandemien førte til et ønske om forsiktighet og et mål om å trygge arbeidsplasser og å få permitterte ansatte tilbake i arbeid. Dette er klart ikke urimelig, skriver Hålogaland lagmannsrett i dommen.

De andre rørleggerne i bedriften fikk heller ikke bonus for disse to årene, og eierne fikk ikke utbetalt noe utbytte.

Powered by Labrador CMS