KUNST: Toalettene er en kunstopplevelse i seg selv, og det må arkitekten betale hovedregningen for.

KISTEFOS-SAKEN

Stjernearkitekten tapte toalettkrangelen – det ble dyrt

Christen Sveaas ledet toalettkomitéen, Bjarke Ingels designet toalettene, og resultatet ble mer enn tre ganger så dyrt som lovet. Nå har lagmannsretten avgjort toalettstriden på The Twist.

Published Last updated

Det er toaletter som verden neppe har sett maken til – og overskridelser som ikke ligner på noe annet i Rørlegger-Norge. Toalettene på The Twist, galleriet på Kistefos-Museet som vrir seg over Randselva sør for Jevnaker, skulle koste 4,6 millioner kroner.

Regningen endte på 14,9 millioner.

Kule, tette og ventilerte

Danske Bjarke Ingels Group (BIG) designet toalettene. Toalettkomitéleder Christen Sveaas ville ha toaletter som er så kule at folk kommer til Kistefos bare for å gå på do, de skulle være lydtette, og de skulle ha god ventilasjon.

Pininfarina hadde laget et forslag som ville koste drøye 8,2 millioner kroner. Begge de to utkastene holdt verdensklasse, ifølge Kistefos, men det danske arkitektfirmaet ble valgt fordi prisen var mye lavere.

Da toalettene var ferdige, derimot, var prisen i stedet 6,7 millioner kroner høyere enn det forslaget som Pininfarina hadde utarbeidet.

Helt spesiell sak

Ringerike, Asker og Bærum tingrett fastslo at arkitekten måtte betale overskridelsene. Ingels anket, men nå har arkitektfirmaet tapt saken også i Borgarting lagmannsrett.

Alt i alt må Bjarke Ingels Group ut med over 15 millioner kroner til Stifelsen Kistefos-Museet. I tillegg til 9,8 millioner i erstatning må firmaet nemlig dekke advokathonorar for mange hundre timer.

Borgarting lagmannsrett understreker at denne dommen er noe helt spesielt og at den ikke kan overføres til andre saker. Et arkitektfirma har normalt ikke ansvar for prisanslaget ved et prosjektforslag. Men denne gangen er det spesielle forhold og avtaler som fører til et avvik fra vanlig praksis i bransjen, ifølge dommen.

«Vi holder budsjettet»

– Jeg vil gjerne stå inne for at det kan realiseres til denne prisen, skrev Ingels-partner David Zahle i en epost til Kistefos.

Da Ingels ble valgt, kvitterte Kistefos-direktør Egil Eide med å skrive at: – Med denne beslutning er det en klar forventning om at kostnadsoverslaget er kvalitetssikret av BIG og at dette kan leveres innenfor fremsendt budsjett.

Bjarke Ingels bekreftet at: – Vi holder budsjettet sammen med Bladt! (Bladt var entreprenør på prosjektet.)

Dommerne fastslår at dette var å betrakte som en budsjettgaranti. Sveaas ba om en garanti for at prosjektet ikke ville koste mer enn budsjettert, og Ingels svarte at han og Bladt ville holde budsjettet.

I retten forklarte derimot Bjarke Ingels at han egentlig svarte på en annen epost, og også at han ikke leste epostene så nøye fordi de var sendt etter arbeidstid. Det argumentet kjøpte ikke dommerne.

Stramme rammer

Hele The Twist ble dobbelt så dyrt som prisanslaget fra Bjarke Ingels Group. Dermed hadde ti millioner kroner som Christen Sveaas privat hadde stilt opp med privat for å betale for toalettene, i stedet blitt flyttet til hovedprosjektet. Derfor var det stramme rammer for toalettene og helt avgjørende at de kunne bygges innenfor budsjettet, skriver retten.

– Det var ikke noe uklart i epostutvekslingen, og Ingels kontaktet aldri Sveaas eller stiftelsen for å avklare betydningen av eposten, ifølge Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten er ikke i tvil om at Bjarke Ingels Group kom med garantien for å gjøre hele The Twist til et «BIG-bygg». Den vridde broen har fått internasjonal oppmerksomhet. Garantien kom etter en markedsmessig vurdering, og BIG har også bidratt med åtte millioner kroner etter kostnadssprekken på hovedprosjektet, slår dommerne fast.

SIGNALBYGG: The Twist er et signalbygg, og for Bjarke Ingels Group var det viktig av markedsgrunner å stå for hele prosjektet, slår Borgarting lagmannsrett fast.
Powered by Labrador CMS