FOR MYE PRAT: Det er lov å ha dialog etter at tilbudsfristen er ute, men ikke å oppfylle et kvalifikasjonskrav som ikke var oppfylt da fristen gikk ut, konkluderer tingretten etter legevaktbyggingen på Gjøvik.

Manglet godkjent rørlegger – nekter å betale erstatning

GJØVIK: De ga anbudet til en entreprenør som ikke hadde rørlegger med riktig godkjenning. Nå har Gjøvik kommune tapt både i Kofa og tingretten, men vil ikke betale erstatning.

Published Last updated

Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner skulle gjøres i tiltaksklasse 3. Det krevde Gjøvik kommune da det skulle bygges ny interkommunal legevakt.

Ventet med rørlegger

Veidekke Entreprenør fikk kontrakten. Men entreprenøren meldte ikke fra før en måned etter tilbudsfristen om hvilken rørlegger som skulle brukes for å oppfylle kravet.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) slo fast at Gjøvik kommune dermed brøt reglene: Veidekke skulle vært avvist, kunne du lese på nemitek.no i juni i fjor.

Det var konkurrenten Syljuåsen, som var nummer to i anbudskonkurransen, som klaget inn saken til Kofa. Etter medholdet der gikk Syljuåsen også til rettssak og krevde erstatning.

Skulle vært avvist

Det er klart at kommunen krevde tiltaksklasse 3 for utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner, slår Vestre Innlandet tingrett fast. Det hadde ikke Veidekke noen sentral godkjenning for, og Veidekke ga heller ingen holdepunkter om at det kom til å bli brukt underentreprenør på dette arbeidet.

– Veidekke skulle vært avvist, slår tingretten fast.

– Endret forutsetningene

Etter tilbudsfristen hadde kommunen og entreprenørene mulighet til å diskutere videre, men ikke om hva som helst. Åpnes det for dialog om kvalifikasjonskravene, kan det komme i konflikt med prinsippet om likebehandling, ifølge retten.

– Det er i realiteten en endring av forutsetningene for konkurransen, slår Kofa fast, og det er tingretten enig i.

– Kommunen ble gjort oppmerksom på feilen ved flere anledninger, men valgte likevel å signere kontrakt, heter det i dommen. Da kommunen skrev under kontrakten, hadde Syljuåsen allerede klaget til både kommunen og Kofa.

Det betyr at Syljuåsen har krav på å få dekket det økonomiske tapet sitt. Det har retten satt til 3,1 millioner kroner – pluss renter og 450 000 kroner i saksomkostninger.

Kommunen vil ha tolkning

Gjøvik kommune tapte både i Kofa og tingretten, men vil ikke betale erstatning. Nå har kommunen anket dommen.

– Det er uenigheter mellom fagekspertene innenfor dette området, peker Marit Lium Dahlborg i Gjøvik kommune på. Hun var konstituert som kommunedirektør da saken gikk i tingretten.

Dessuten mangler det rettsavgjørelser som kan brukes til å tolke reglene. Behandlingen etterlater flere spørsmål som bør avklares endelig med tanke på senere anbudskonkurranser, mener hun.

Også advokatene til kommunesektorens interesseorganisasjon KS har sett på saken – Kommunens advokat har vurdert at det er gode muligheter for å nå frem med en anke, sier Dahlborg.

Powered by Labrador CMS