OMSTRIDT: Sluk og fall var blant stridsspørsmålene i saken der advokaten ville ha 2500 kroner timen i 61 timer for det som retten ser på som en relativt ukomplisert sak. Bildet er en illustrasjon, og er ikke tatt på det omstridte badet.

Rørlegger må betale dyrt for kundens advokat

Kunden krevde tre ganger så mye i sakskostnader som hun fikk i erstatning. Nå har retten pålagt rørleggeren å betale 130 000 for advokathjelpen hennes.

Published

Kunden klaget etter at badet hennes var rehabilitert. Rørleggeren svarte med å tilby både utbedring og kompensasjon. Saken endte i retten, og der fikk rørleggerbedriften beskjed om å betale erstatning. 75 000 kroner – omtrent det samme som rørleggeren allerede hadde tatt på seg ansvaret for.

Likevel måtte rørleggerbedriften ut med saksomkostninger. Ikke de 208 000 kronene som advokaten til kunden forlangte, men 130 000 kroner. Rørleggerbedriften anket saksomkostningene, men nå har Gulating lagmannsrett fastslått at bedriften ikke slipper unna.

Takstmannkrangel

Saken handlet om et bad, og kunden klagde på forsinkelse, fliser og feilplassert stikkontakt. Senere reklamerte hun også over manglende fall i dusjen. Rørleggeren svarte at dusjen ikke var noen mangel, men at de andre manglene skulle utbedres.

Så brukte kunden og rørleggeren sju måneder på å sende ut flere takstmenn. Kundens to takstmenn mente at badet måtte rives og bygges på nytt. Rørleggerens takstmann anbefalte utbedring omtrent på linje med det rørleggeren tidligere hadde tilbudt seg å gjøre. Det ville koste henholdsvis 195 000 kroner og 59 000 kroner.

Hvem vant?

I tingretten fikk rørleggeren beskjed om å betale kunden 75 000 kroner i erstatning, i tillegg til, altså, 130 000 kroner i saksomkostninger.

Det ville ikke rørleggeren være med på: Bedriften fikk medhold i at det ikke var nødvendig å bygge badet på nytt, i at membranoppbrettet ved dørterskelen ikke kunne skyldes rørleggeren og at det ikke var noen mangler ved stikkontaktene, plasseringen av sluket eller drensutkastet, ifølge anken.

Dessuten: Det er kundens skyld at det ble en unødvendig sak. Rørleggeren tilbød seg å utbedre både der det var mangler og noen ting som ikke var mangler. Det har kunden nektet, ifølge rørleggerbedriften.

Kunden, derimot, peker på at hun har vunnet saken: Hun fikk medhold i at hun skulle få erstatning, hun fikk medhold i om rørleggerbedriften kunne utbedre manglene og hun fikk medhold i den mest alvorlige mangelen – utilstrekkelig fall på gulvet. At hun bare fikk en tredjedel av makskravet sitt i erstatning, har ikke betydning, mener hun.

2500 kroner timen er for dyrt

Gulating lagmannsrett er enig med kunden og tingretten. Hun har vunnet frem når det er snakk om de mest alvorlige av de påståtte manglene, og hun har vunnet frem med at rørleggerbedriften ikke kan kreve å rette feilene sine.

Derimot mener også lagmannsretten at advokaten har vært altfor dyr. Han har blant annet sendt regning på 61 timer, med en timepris på 2500 kroner pluss moms.

Det har gått mye tid til å snakke om marginale mangler som rørleggeren ikke har vært uenig i, konstaterer de to domstolene. Dessuten: «Timeprisen (…) fremstår også unødvendig høy for det som har vært en relativt ukomplisert sak om rehabilitering av bad.»

Dermed må rørleggerbedriften betale de 130 000 kronene, som er snaue to tredjedeler av det advokaten forlangte. Partene må betale sine egne saksomkostninger i lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS