ARENA: Borgarting lagmannsrett har behandlet striden mellom to rørleggermesterbedrifter.
ARENA: Borgarting lagmannsrett har behandlet striden mellom to rørleggermesterbedrifter.

Rørleggerkrangel kostet 927 000

Rørleggermesteren ble beskyldt for å ta kunder fra den tidligere arbeidsgiveren sin. Nå har han fått medhold i både tingretten og lagmannsretten. Det har kostet den tidligere arbeidsgiveren 927 000 kroner.

Published Last updated

«Hei. Jeg har fått nytt telefonnr.»

Denne SMS-en fra rørleggermesteren – inkludert det nye nummeret – gjorde at den tidligere arbeidsgiveren hans forlangte erstatning og å få tilbake sluttvederlaget. Rørleggermestermøtet har endt med tap for den tidligere arbeidsgiveren både i tingretten og lagmannsretten.

Eide kvarte firmaet

Han hadde vært ansatt i firmaet lenge og tok mesterbrev mens han arbeidet der. For noen år siden kjøpte han nærmere en fjerdedel av aksjene i firmaet.

I 2017 røk han uklar med de andre eierne – også de rørleggermestere. Det endte med at han sluttet og at hovedeieren kjøpte tilbake aksjene hans.

I både sluttavtalen og aksjekjøpsavtalen står det at rørleggermesteren som solgte seg ut og sluttet, ikke hadde rett til å henvende seg til eller ta oppdrag for noen av kundene til selskapet det neste året.

Nå fastslår Borgarting lagmannsrett at avtalene går lenger enn de har lov til. Den tidligere arbeidsgiveren kunne kreve at han ikke skulle ta kontakt med kundene, men ikke at han skulle takke nei til oppdrag som kundene selv kommer med.

Ikke for oppdrag

Rørleggermesteren har forklart at da han sendte SMS til kontaktene sine, var det fordi han hadde hatt samme telefonnummer i 15 år, men at han ikke fikk beholde nummeret da han sluttet. Han tenkte ikke på at det kunne tolkes som at han hadde startet en ny bedrift eller som å rekruttere kunder at han underskrev med navnet sitt og «rørleggermester».

Det tok to måneder før han startet opp egen bedrift. Lagmannsretten mener at både den tiden det tok og det at meldingen også ble sendt til for eksempel venner, legen og barnehagen, gjør at forklaringen hans sannsynligvis stemmer.

Flere vitner har også forklart at rørleggermesteren har sagt til dem at de måtte ringe den tidligere arbeidsgiveren hans. To av dem forklarte til retten hvordan de selv har bedt om å få bruke ham fremfor den tidligere arbeidsgiveren.

Advokatene tjener mest

I tingretten ble den tidligere arbeidsgiveren dømt til å betale rørleggermesteren 402 512 kroner for åtte måneders etterlønn, 73 443 kroner i aksjeutbytte og 160 000 kroner i saksomkostninger.

Nytt tap i lagmannsretten førte til nye sakskostnader som må dekkes – totalt 291 325 kroner.

Med andre ord: Rørleggerbedriften har måttet betale motparten 927 000 kroner. Av dem har rørleggermesteren fått 476 000 kroner, mens 451 000 har gått til å dekke advokatutgifter. I tillegg har rørleggerbedriften måttet betale sin egen advokat omtrent like mye.

Powered by Labrador CMS