ANKES: Vannskadene på Ullevål sykehus havner i Borgarting lagmannsrett.

Gjensidige og C. M. Mathiesen anker glykoldommen

Nå anker rørlegger og forsikringsselskap saken inn for lagmannsretten.

Published Last updated

Vannskader etter at sprinkleranlegget frøs, kostet 12,8 millioner kroner. Rørleggeren måtte betale, ifølge Oslo tingrett. Nå anker rørlegger og forsikringsselskap saken inn for lagmannsretten.Inne i et av rørene i det ene sprinkleranlegget var det en istapp på rundt en meter, og det ble oppdaget frostspreng i begge glykolanleggene. Det medisinske bygget på Ullevål sykehus fikk store og dyre vannskader da sprinkleranlegget frøs.

Skyldte på rørleggeren

Da saken havnet i retten, ramset Oslo tingrett opp en hel serie med feil og skyldte de fleste på rørleggerfirmaet. Selve årsaken var likevel, stadig ifølge Oslo tingrett, at rørleggeren ikke fulgte bruksanvisningen på glykolkannene og at glykolblandingen som ble fylt på anlegget, ikke var jevn nok til å tåle vinterkulda.Det førte til at rørleggerfirmaet – C. M. Mathiesen – og Gjensidige måtte betale 12,8 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger til Oslo Universitetssykehus og forsikringsselskapet deres, If.Glykolbom kostet rørlegger 12,8 millioner.

Rørentreprenørene følger saken

Nå har Gjensidige og C. M. Mathiesen bestemt seg for å anke avgjørelsen inn for lagmannsrettenDaglig leder Geir Thollefsen i C. M. Mathiesen vil ikke uttale seg om saken ennå, før den er endelig avgjort. Men han har orientert om den i avdeling Oslo & Omegn i Rør Norge. Der følges den naturlig nok tett, siden en slik dom vil få store konsekvenser for alle som arbeider med sprinkleranlegg.Foreløpig henviser Thollefsen til advokaten som representerer både C. M. Mathiesen og Gjensidige – Andreas Nordby.

Tar tid

– Jeg har ikke så veldig mye å si ut over at vi har besluttet en anke, sier Nordby. – Jeg ønsker egentlig ikke å kommentere saken i det hele tatt.Det kommer trolig til å ta tid før lagmannsretten kan komme med noen avgjørelse i saken. Tingretten brøt fristen i loven og brukte for lang tid til å avsi noen dom i saken, og partene antar at det tar et års tid før den kommer opp i lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS