SLITER: Mesterbedriften mener at Skatteetaten hindrer den i å tjene penger, mens lagmannsretten konstaterer at bedriften i beste fall har opptrådt grovt uaktsomt. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Rørleggermester samarbeidet med kriminell

– Vi ble lurt! mener rørleggermesteren.

Published

Bedriften samarbeidet med en svartarbeidende kriminell. – Vi ble lurt! mener rørleggermesteren. Lagmannsretten er ikke enig og lar Skatteetaten ta arrest for en halv million kroner.Momsen hadde ikke forfalt, men Skatteetaten ville sikre seg. I mars fikk Skatteetaten medhold i retten og fikk ta arrest for inntil 488 075 kroner i verdiene til rørleggerbedriften. Bedriften anket, men nå har Skatteetaten fått medhold i lagmannsretten, også.

Kriminell underleverandør

Rørleggermesteren samarbeidet i flere år med to andre bedrifter om jobber for næringsmarkedet. Men en av de to underleverandørene arbeidet svart og ble tatt for grovt bedrageri.I 2016 ble vedkommende dømt til tre år og fire måneders fengsel. Grunn: Grov utroskap mot to aksjeselskaper som han styrte, grovt momsbedrageri, underslag og flere overtredelser av bokføringsloven, skattebetalingsloven og ligningsloven.

Fiktive fakturaer

Skatteetaten mener at det ikke har vært drevet virksomhet i enkeltmannsforetaket til den dømte i det hele tatt. Skattemessig er det mesterbedriften som har arbeidsgiveransvaret for dem som har gjort jobben. – Den dømte har bare vært en tilrettelegger for det svarte arbeidet, ifølge Skatteetaten.Mesterbedriften overførte 2,4 millioner kroner til den dømte. Hvis bedriften kjente til at arbeidet var gjort svart og likevel overførte pengene på grunnlag av fiktive fakturaer, var det for å få et momsfradrag som den ikke hadde rett til, hevder Skatteetaten.Når bedriften opptrer slik, er det grunn til å tro at det blir vanskelig å inndrive pengene, mener etaten, som dermed skaffet seg sikkerhet i nesten en halv million kroner av mesterbedriftens verdier.

– Vi ble lurt!

– Både vi og den andre bedriften har blitt lurt, mener mesterbedriften. Den sluttet å bruke den dømte som underleverandør for to år siden og har senere gått helt bort fra å bruke underleverandør på prosjektene sine. I dag bruker mesterbedriften sine egne ansatte.– Nå er det flere krav mot bedriften som ikke kan betales, spesielt fordi det er tatt arrest i selskapets bankkonto. Styreleder har drevet virksomheten etter beste evne og synes det er beklagelig at selskapet har havnet i denne situasjonen på grunn av et mulig krav Skatteetaten har mot selskapet, heter det i anken.Når Skatteetaten får ta arrest i midlene, betyr det at staten forspiller mulighetene sine til å få dekket et eventuelt krav fordi det hindrer selskapet i å få inntekter, mener mesterbedriften.

– Grovt uaktsomt

Kravene til bevis for å ta arrest i verdier på denne måten, er slett ikke like strenge som kravene til bevis for å bli dømt i en straffesak. – Når mesterbedriften erkjenner at virksomheten hos underleverandøren «må» ha vært svart, er dette egnet til å underbygge at den heller ikke har vært tilstrekkelig aktsom, konstaterer lagmannsretten.Retten mener at det er sannsynlig at mesterbedriften har visst at underleverandøren ikke drev reell virksomhet. – I beste fall kan handlingene karakteriseres som grovt uaktsomme, skriver lagmannsretten.Dermed må mesterbedriften finne seg i at Skatteetaten har tatt arrest i nærmere en halv million kroner. I tillegg må bedriften ut med 13 875 kroner i saksomkostninger for lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS