FERDIG: Erlend Haug med det tydelige beviset på at han er Norges beste rørleggerlærling 2019.
FERDIG: Erlend Haug med det tydelige beviset på at han er Norges beste rørleggerlærling 2019.

De fleste får ta svenneprøve

Før påske var åtte prosent av landets rørleggerlærlinger permittert. Regjeringen setter nå i gang tiltak slik at flest mulig kan ta svenneprøven uten vesentlige forsinkelser.

Published

– Det er fint at regjeringen har satt i gang en del gode tiltak, slik at man får avsluttet svenneprøven til riktig dato, selv om man ikke nødvendigvis har vært i utdanning i hele løpet. Ikke fullførte prøver setter begrensning for videre studier og lager en generell propp i systemet. Nå jobber vi med å innlemme smitteverntiltak på prøvestasjonene på en god måte, blant annet ved å finne ut hvilke krav som skal settes til renhold, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

Han og RørNorge regner med at tiltak som to meters avstand mellom folk på plassen og håndvask faller naturlig hos de fleste nå, men det er fortsatt tiltak som må på plass for å sikre lærlingene og prøvenemnda fra koronasmitte.

– Jeg vil tro smittevernskravene på prøvestasjonen er på plass før 27. april. Også fagretninger utenfor byggebransjen har fagpersoner på saken om å utforme smitteverntiltak til sine avsluttende eksamener.

Unntak fra kravene

– Færre tilstede fra prøvenemnda og forkortet læretid for lærlinger som er permitter på grunn av korona er blant regjeringens tiltak. I tillegg bør man innføre begrensninger på hvor mange kandidater som går opp til prøve samtidig, ut fra hvor store lokaler man har, sier Skaar Nielsen.

Fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge
Fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge

Dersom lærlingene blir permittert kan også fylkeskommunenes tilby lærlingene en alternativ opplæring til skolen, så lenge det klareres smittevernmessig.
– Vi er heldige som har opplæringskontorer som fungerer som skole. Det gjør at vi kan videreføre det arbeidet som gjøres i VG3 i læringstiden til permitterte lærlinger. Det vil ikke være noen stor forskjell i forhold til det man alt gjør, med kurs, ifag og lignende.

Digitale undervisningsmuligheter

Har man store kull, kan lokaliteter gi begrensninger for undervisningen. Skaar Nielsen nevner plattformer som Microsoft Teams som aktuelle undervisningsplattformer.
– De digitale løsningene ligger der, og de er fullt ut brukbare til klasseromsundervisning på nett. Men det setter krav til både elev og foreleser, det blir annerledes enn å sitte i et klasserom, sier han.

Færre permitterte etter påske

RørNorges opplæringskontorer opplever ikke at bedriftene vegrer seg for å ta inn nye lærlinger fra høsten. Noen opplæringskontorer har allerede begynt å skrive kontrakter med nye lærlinger.

– Heldigvis ser det ut til at det er færre permitterte lærlinger etter påske, da markedet har fått et oppsving. Hverdagen er annerledes nå, og i stadig endring. Flere av avdelingslederne har meldt at det ser ut som ting er på rett vei igjen. Det er selvsagt lokale variasjoner her, men den generelle tendensen er positiv!

Powered by Labrador CMS