PRESSEMELDING

Vil halvere CO2-utslipp

Forskningsprosjektet Grønn VVS skal bidra til å halvere CO2-utslipp fra VVS-installasjoner innen 2025.

Published Last updated

I samarbeid med Erichsen & Horgen, KLP Eiendom, Höegh Eiendom, GK Inneklima, Swegon, Pipelife og OsloMe ønsker vi som bransje å finne ut av dette sammen.

Prosjektet har fått tildelt støtte på ca. 4 mill. kroner fra Forskningsrådet. Målet er å finne måter å designe og bygge VVS-anlegg som halverer klimagassutslippene innen 2025.

- Vi setter stor pris på å få delta i dette FoU-prosjektet, både med kompetanse og med bærekraftige produkter. Armaturjonsson har i mange år jobbet med å tilby fremtidsrettede løsninger med lav klimabelastning og lang levetid. Vi gleder oss til å ta med oss ny kunnskap ut av dette prosjektet, og sammen med de andre partnerne kunne påvirke byggebransjen til å gjøre mer klimasmarte valg i årene som kommer, sier daglig leder i Armaturjonsson Thorn Fredrik Hemsen.

Innledende arbeider avdekker at VVS-installasjoner kan stå for så mye som 20 % av utslippene fra nybygg, og 40 % fra rehabiliteringsprosjekter. Ved å se nærmere på materialene som inngår i anleggene, og samtidig se om det finnes andre systemløsninger som kan gi mindre klimabelastning i installasjoner og ved drift, håper de å kunne redusere disse tallene.

– Det finnes lite kunnskap om dette, så vi må være forberedt på å bli overrasket. Det kan hende at de vanligste løsningene er uforsvarlige fra et klimaperspektiv. Vi vet ikke. Men vi kan ikke tillate oss ikke å finne det ut, sier Arnkell Jonas Petersen, prosjektutvikler og ansvarlig for prosjektet i Erichsen & Horgen.

For Erichsen & Horgen har det vært viktig å involvere byggherrer og leverandører i prosjektet.

– Målet vårt er et markedsgjennombrudd. Derfor er det viktig å få med dem som skal levere, bestille og ta løsningene i bruk i fremtiden, sier Petersen.

Powered by Labrador CMS