SKJERPES: Det blir ikke lenger lov å selge bolig med forbeholdet «som den er». Da blir dokumentasjon av utført arbeid enda viktigere.

Hva må du dokumentere?

Den nye avhendingsloven som trer i kraft i 2021, stiller strengere krav til dokumentasjon på utført arbeid i boligen. Et nytt blad i Rørhåndboka forklarer hva dette betyr for rørleggeren.

Published Last updated

– Loven vil ha enorm betydning for byggebransjen, og kanskje spesielt for rørleggerarbeid hvor det kan være hyppige oppgraderinger og bytte av mange deler, sier aktivitets- og kompetansesjef Thomas Fransrud i NemiTek.

Det er foreløpig ikke avklart hvilken dato den nye avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig, vil tre i kraft – men det er ingen tvil om at det vil skje i 2021.

Utvidet ansvar

En hovedendring i loven er at det ikke lenger er mulighet til å fraskrive seg ansvar for mindre, skjulte feil og mangler. Det er ikke lenger lov å selge bolig med forbeholdet «som den er». Videre settes egenandelsgrensen for å dekke kostnader ved mangler på boligen ned til 10 000 kroner. Tidligere var grensen på fem prosent av boligens verdi.

– For rørleggeren betyr det at han eller hun må dokumentere arbeidet som er utført. En veiledning over hva som bør dokumenteres, finner man i Rørhåndboka, sier Fransrud.

Hvis boligeier ikke kan dokumentere at arbeidet er utført av fagkyndig personell, eller hvilke materialer som er brukt, vil den som takserer kunne gi tilstandsgrad (Tg) 3 på utført arbeid. Dette selv om anlegget er helt nytt og uten synlige feil og mangler.

820 sider kunnskap

Ved siden av avhendingsloven og krav til dokumentasjon, er den justerte matrisen for automatiske lekkasjestoppere blant nyhetene i Rørhåndboka 2021. Det har også kommet en sjekkliste for montering av slike lekkasjestoppere.

Les også: Hvordan montere lekkasjestoppere riktig?

– Det har kommet mer stoff om HMS og arbeidsmiljø, det er et oppdatert blad med tips og råd om problemløsere i hverdagen, og det har også kommet noen nye blader spesielt rettet mot smittevern i forbindelse med tiltak mot korona, sier fagsjef Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge som er hovedforfatter av boken.

Her kan du lese mer om Rørhåndboka 2021 og bestille den.

Andersen legger til at blader om dimensjonering er endret, det er kommet et nytt blad om minimumsvanntrykk og dimensjonerende vanntrykk og en ny vurdering av legionella, samt mange andre oppdateringer av tekniske temaer.

Bestilles hos NemiTek

Det er Rørentreprenørene Norge som leverer innholdet til Rørhåndboka og som står som faglig garantist, men boken utgis, selges og distribueres av NemiTek.

– Vår ambisjon er å være ledende på formidling av kunnskap til bransjen, og Rørhåndboka er sentral i det arbeidet. Dette er det 27. året boken utgis, og vi er stolte over å bidra til rørleggernes høye faglige kompetanse, sier aktivitets- og kompetansesjef Thomas Fransrud i NemiTek.

Powered by Labrador CMS