FEIL STED: Her skulle det slett ikke vært vann og avløp.

Boligeier la vann og avløp under huset til naboen

BÆRUM: Han kjøpte hus, skulle pusse opp kjelleren – men i bakken fant han avløpsledningen til naboen på helt feil sted. Nå har boligkjøperen fått 358 000 kroner i avslag på prisen.

Published

Da han kjøpte eneboligen fra 1978, planla kjøperen å pusse opp. Huset hadde en kjeller med fukt, saltutslag og dårlig drenering.

Dermed planla kjøperen å drenere, senke gulvet for å få høyere oppunder taket, og pusse opp. Han er takstmann selv, så han hadde grei oversikt over hva som måtte gjøres for å få kjelleren slik han ønsket.

Kartet viste feil

Det skulle vært en enkel sak. Kartet som lå ved salgsoppgaven, viste nemlig at vann og avløp gikk i tomtegrensen.

Det var ikke før etter at overtagelsesprotokollen var signert, at selgeren nevnte at VA-ledningen til naboen gikk direkte under boligen. Litt etter kom selgeren innom med et eldre kart som viste det samme.

Det skriver Fredrik Aasen i advokatfirmaet Austin Lyngmyr. Han klaget til Finansklagenemnda på vegne av kjøperen og forlangte prisavslag.

Kunne ikke senke gulvet

– Det ble fremstilt som at avløpsledningen gikk rundt eiendommen. Det er ikke så vanlig lenger å konstruere hus slik at andres avløpsledninger ligger under, for det skaper problemer når naboen får rørbrudd, sier Aasen.

– Normalt sett ville ikke det vært noe problem. Problemet her var at boligen ble fremstilt med utviklingsmuligheter i kjelleren. Da måtte du senke gulvet, men det var ikke så enkelt når det var en avløpsledning under, konstaterer advokaten.

Må kunne stole på kartet

Det var ikke skadeoppgjørsselskapet enig i. Det at naboens rør lå under boligen, hadde ikke påvirket markedsverdien, mener selskapet.

Dessuten: Selgeren kjente ikke til VA-ledningene, og salgsoppgaven ga ingen forventning om mulighet for utgraving. Det var bare på en tegning som var vedlagt salgsoppgaven, at rørene var tegnet rundt eiendommen, ifølge skadeoppgjørsselskapet.

Finansklagenemnda var i tvil om selgeren hadde gitt feil opplysninger. Kartet over VA-ledningene tok forbehold om at det kunne forekomme feil, peker nemnda på.

Likevel: Argumentene taler for at en forbruker må kunne stole på et slikt kart. Det må antas at en profesjonell eiendomsmegler har undersøkt og kvalitetssikret kartet.

Må ut med 397 000 kroner

– Dette kunne selger og megler enkelt ha avklart før salget. Siden eiendommen ble solgt med et utviklingspotensial i kjelleren, så var dette høyst relevant informasjon for potensielle kjøpere, fastslår nemnda. Den peker på at selv ikke en kjøper som er profesjonell takstmann, fattet noen mistanke om at noe ikke var riktig.

Dermed får kjøperen avslag i prisen på 358 375 kroner, som er den laveste prisen for å legge om vann og avløp. I tillegg må skadeoppgjørsselskapet betale 10 800 kroner for taksering og 28 188 kroner i advokatutgifter.

Powered by Labrador CMS