STORT BEHOV: Bergen trenger en egen fagutdanning for kulde- og varmepumpeteknologi. Det mener blant annet leder for montasjeavdelingen hos Therma Bergen og leder for Bergen kjøletekniske forening, Julian Hanssen.

Skrikende behov for skoleplasser

BERGEN: For ti år siden ble linjen for kulde- og varmepumpefag lagt ned i Bergen. I dag er behovet for nyutdannede enormt.

Published

– I tillegg til å hente lærlinger fra andre fag, så henter mange bedrifter også lærlinger fra andre fylker, sier leder for montasjeavdelingen hos Therma Bergen og leder for Bergen kjøletekniske forening, Julian Hanssen.

Har sendt dem til Stavanger

For ti år siden fantes det en egen kuldelinje ved Bergen Maritime vgs, men denne ble nedlagt på grunn av mangel på læreplasser. Konsekvensen er at Vestland fylkeskommune i dag står uten utdanningstilbud innen kulde- og varmepumpeteknikk, og elever som ønsker å utdanne seg til kuldemontører må i dag søke seg til skoler i andre fylker.

De nærmeste skolene ligger i Stavanger og Ålesund.
– I stedet for en kontinuerlig tilgang på nyutdannede har vi derfor vært nødt til å rekruttere elever fra automasjonslinjen, for så å utdanne disse videre i bedriften. Nødvendig teoretisk utdanning har de fått ved å reise til Stavanger én dag i uken. Det sier seg selv at det er både tungvint og dyrt, sier Hanssen.

Han forteller at det også tar lenger tid å få elever med automasjonsutdanning opp på det samme faglige nivået som elever fra kulde- og varmpeumpeteknikkfaget. Resultatet er at bedriftene i regionen har hatt problemer med å skaffe nok fagutdannede til en bransje som vokser.

– Selv har vi i dag én lærling fra Trøndelag. For å dekke behovet lokalt er en egen utdanning i Bergen svært etterlengtet. Jeg er overbevist om at de som søker seg til dette faget vil ha tilbud om fast jobb før de er ferdig utdannet, sier Hanssen.

Møte med fylkeskommunen

Før jul tok derfor Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE), sammen med flere av bedriftene i Bergen og Bergen kjøletekniske forening, initiativ til å få opprettet en egen fagutdanning i Bergen.

– Vi jobber derfor med å få på plass en ny linje for Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk, og håpet vårt er at vi skal ha fått det til neste høst, sier fagsjef kulde hos Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE), Espen Rønning.

I desember sendte de et brev til fylkeskommunen hvor dette ble tatt opp. Rønning forteller at fylkeskommunen responderte raskt og at de veldig interessert i å høre bransjens budskap.

I begynnelsen av februar ble det derfor avholdt et møte hvor VKE og to representanter fra bedriftene i regionen møtte representanter fra fylkeskommunen og hovedutvalg for opplæring og kompetanse.

– Budskapet vårt var at bransjen leverer viktige tjenester til store deler av næringslivet i fylkeskommunen, og den pågående pandemien har vist hvor viktig tjenestene vi leverer er for samfunnet, sier Rønning.

Budskapet virket til å falle i god jord, Fylkeskommunen ga en klar beskjed om at hvis bedriftene stiller opp som opplæringsbedrifter med tilstrekkelig antall læreplasser, så vil fylkeskommunen kunne opprette en ny linje for Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk, forteller Rønning.

– Ambisjonen vår er derfor at vi skal klare å få på plass en slik linje til høsten neste år, sier Rønning.

Trenger en læreplassgaranti

Den beste måten å overbevise fylkeskommunen om at bransjen har nok læreplasser, er å stille en læreplassgaranti. Da garanterer bransjen at elever som tilfredsstiller noen minimumskrav får læreplass.

For betongfaget er for eksempel lignende krav at eleven har bestått alle fag, får karakter 3 eller høyere i programfagene, gjennomført yrkesfaglig fordypning, viser motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju mot slutten av Vg2, aktiv søker til læreplass, samt at kandidaten kan ha maksimalt 10 dager fravær medregnet timefraværet for hvert skoleår.

VKE kommer derfor til å ta initiativ ovenfor bedriftene for å få samlet sammen tilstrekkelig antall læreplasser som bransjen kan garantere for.

– Det er behov for læreplasser både innen kulde- og varmepumpeteknikk og ventilasjonsteknikk, sier Rønning som til slutt anbefaler alle bedrifter med lærlingebehov å ta kontakt.

Assisterende fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland fylke, Bekka Skaasheim, forteller at opplæringstilbudet for 2022/2023 blir vurdert av hovedutvalg for utdanning i november i år. Vurderingen vil bygge på innspill fra arbeidslivet.

– De ulike bransjene blir invitert til å komme med innspill til opplæringstilbudet, noe som vil være grunnlag for fylkesdirektørens anbefaling av eventuelt nye tilbud. Jeg kjenner til at bransjen har signalisert et slik behov. Når tilbudet skal planlegges vil plassering være en del av vurderingen, og det er derfor ikke mulig å si noe om en eventuell plassering foreløpig, sier Skaasheim.

Nasjonale søkertall

Mens Bergen ikke har hatt en slik linje på cirka ti år, og dermed står uten søkere til VG2, så er det i snitt cirka 100 søkere til utdanningen på landsbasis. Flest er det i Viken, hvor hele 45 av søkerne var, noe som i praksis er nesten halvparten av søkerne.

På andre plass ligger Troms og Finnmark med 15 søkere, mens Innlandet kommer på tredje med 13 søkere. Deretter kommer Møre og Romsdal med 12 søkere.

Powered by Labrador CMS