UISOLERT: Det var ikke plass til å isolere under varmesløyfene i boligen, og det førte til en krangel som har gått i ni år foreløpig.

DOM

Høyesterett delt om gulvvarme

De klarte ikke å holde temperaturen nede fordi det ikke var noen isolasjon mot gulvvarmen til naboen i etasjen over. Nå har Høyesterett opphevet dommen som ga beboerne ti millioner kroner i erstatning.

Published

Rettsspørsmålet (…) har stor generell betydning for entreprenørbransjen.

Høyesterett

Blokken på Romerike ble bygd med 19 leiligheter. De fikk vannbåren gulvvarme fra et bergvarmeanlegg.

I etasjeskillene var det rett og slett ikke plass til isolasjon mellom varmesløyfene og etasjen under. Hadde himlingene blitt isolert, ville bygget blitt høyere enn det som var fastsatt i rammetillatelsen.

Klage etter klage

Den første reklamasjonen kom allerede like etter at bygget var overlevert, vinteren 2014. Da reagerte en av beboerne på at soverommet var for varmt. Så klaget én etter én av de andre i blokken. På halvannet år var det rundt 25 hendelser som førte til forsøk på å utbedre feil og mangler på varmeanlegget, ifølge sameiet til beboerne.

Da bygget ble overlevert, ble ikke teknisk rom godkjent. Varmepumpeanlegget var ikke ferdig, og varmerørene var ikke isolert. Blant annet var det problemer med tilkoblingene og FDV-dokumentasjonen da anlegget ble tatt i bruk.

Eidsivating lagmannsrett mente at utbyggeren, Frost Utvikling, skulle betale ti millioner kroner i erstatning og prisavslag til beboerne. Så skulle totalentreprenøren, Betonmast Innlandet, betale den samme summen i erstatning til utbyggeren. Rørleggeren som gjorde jobben, hadde i mellomtiden gått konkurs.

Uenige dommere

Millionerstatningen gikk helt til Høyesterett, og der var saken så vanskelig at Norges fremste dommerne delte seg og avsa en dom med tre stemmer mot to.

– Det er på det rene at tekniske rom var uferdige og med store mangler ved overleveringen av bygningen, konstaterer høyesterettsdommer Ingvald Falch, som formulerer flertallets mening i høyesterettsdommen.

Ifølge Falch og flertallet i Høyesterett hadde Betonmast tatt på seg å undersøke og utbedre de feilene som Frost Utvikling hadde pekt på, men ikke de feilene som lagmannsretten påla Betonmast å betale erstatning for.

Rapport etter tre år

Det var først en rapport fra Norconsult tre år etter overleveringen som fant svaret på problemet:

At det var måten etasjeskillene var konstruert på, som sørget for problemene med å styre varmen.

Hele Høyesterett er enige om at dommen i lagmannsretten måtte oppheves. Ingvald Falch og kollegene Wenche Elizabeth Arntzen og Borgar Høgetveit Berg mener at erstatningskravet var foreldet.

Dommerne Cecilie Østensen Berglund og Bergljot Webster ville også oppheve dommen i lagmannsretten, men det er fordi de mener at det ikke var forsvarlig grunnlag for å avgjøre saken.

Entreprenørforeningen EBA var inne som støttespiller for Betonmast. EBA fikk ikke dekket sakskostnadene sine:

– Dette rettsspørsmålet har stor generell betydning for entreprenørbransjen. Derfor må foreningen bære sine egne sakskostnader, konstaterer Høyesterett.

Powered by Labrador CMS