UBEBOELIG: Den innredede kjelleren var ubeboelig lenge, men forsikringsselskapet dekket skadene innendørs.

DOM

Fagfolk forsto ikke at dreneringen måtte endres

Boligeiere trenger ikke å forstå at dreneringen må endres når de senker kjellergulvet. I hvert fall ikke når arkitekter, ingeniører, rørleggere og kommunen heller ikke forstår det.

Published

Da de solgte boligen, gjorde ikke paret noe poeng av å fortelle at kjellergulvet var senket uten at dreneringen ble endret samtidig. De kunne da heller ikke vite at den kombinasjonen faktisk var en feil ved dreneringen.

Ubeboelig kjeller

Det er Borgarting lagmannsrett som fastslår det etter en tvist om hvem som hadde skylden for hva da det ble oversvømmelse i en kjeller i Oslo. Veggene og gulvet i kjelleren måtte rives opp og bygges på nytt, og kjelleretasjen var ubeboelig lenge.

Forsikringsselskapet til sameiet dekket de innvendige skadene, men ville ikke betale utbedringene utendørs.

Kjøperne overtok boligen i 2020. Tre måneder senere kom flommen. Det viste seg at dreneringspumpen ikke hadde klart å ta unna vannet.

Drenerte høyere enn gulvet

Sommeren etter viste en prøvegraving at drensrørene langs den ene siden av boligen lå høyere enn nivået på kjellergulvet. Da kjelleren ble innredet i 2013, hadde selgerne senket gulvet med cirka 70 centimeter. Det var en feil som selgerne skulle ha informert om, mente kjøperne. Kjelleren hadde også tatt inn vann i 2018.

Men nei, sier dommerne i Borgarting. Selgerne forsto ikke at dreneringen burde ha blitt senket samtidig som kjellergulvet ble senket.

Fagfolk så ikke problemet

Selgerne hadde brukt fagfolk til å tegne, prosjektere og gjennomføre arbeidet da kjelleren ble innredet.

Hverken arkitekter, ingeniører, rørleggere, tømrere eller plan- og bygningsetaten i kommunen hadde sett at dette var noe problem. Da går det ikke an å regne med at selgerne skulle ha forstått at dreneringen burde ha vært senket, skriver lagmannsretten.

I denne saken spilte det heller ikke noen rolle at selgerne ikke fortalte at det manglet alarm eller varsling som kunne gi beskjed når dreneringspumpen ikke klarte å ta unna vannet. Fagfolkene som hadde utbedret pumpeanlegget, hadde anbefalt serviceavtale og varsling. Men sameiet var uenige om pengene, og dermed ble det ikke inngått noen avtale.

Selgerne burde ha sagt fra, men selv om de ikke gjorde det, utgjorde det ikke noen mangel, ifølge retten. Kjøperne forklarte nemlig at de ville ha kjøpt boligen til samme pris om de hadde visst det, men de hadde sørget for å installere alarm.

Underdimensjonert pumpe

Derimot burde selgerne ha forstått at pumpeanlegget var underdimensjonert. En dreneringspumpe med for dårlig kapasitet hadde betydning for både denne og den forrige oversvømmelsen i kjelleren, ifølge retten. Det skulle selgerne ha kjent til.

Det betyr at kjøperne får et prisavslag, men langt fra så mye som de mente at de hadde rett til. De får et avslag på 164.202 kroner, har lagmannsretten kommet frem til.

Kjøperne overtok for øvrig boligen for 13,5 millioner kroner og solgte den et drøyt år senere for 15,6 millioner. Den økningen er mer enn den generelle prisstigningen i området – men den ekstra økningen har lite å gjøre med utbedringen av dreneringspumpeanlegget, konstaterer Borgarting lagmannsrett.

Powered by Labrador CMS